Receb-i Şerif Ayı İbadetleri Başlıyor 2017 ( 28 Mart 2016 Salı akşam namazından sonra ilk akşamı) Özel Orucu Kaçırmayın

Aleyhissalatu vesselam

Aramak İstediğiniz Konuyu Alttaki Kutucuğa Yazınız

Reklam

 • İlk akşamı 28 Mart 2017 Salı Akşam namazı sonrası
 • İlk günü 29 Mart 2017 Çarşamba
 • RECEB AYININ İLK PERŞEMBESİ  29' u Çarşamba Akşamı ( Akşam namazı sonrası ) -30 Mart 2017 Perşembe  ( Regaip Kandili )
 • İLK CUMASI ( REGAİB GECESİ ) 30 Mart 2017 Perşembe akşam namazı sonrası ve 31 Mart 2017 günü
 • RECEB AYININ 13.14.15. GÜNÜNÜN ORUÇLARI 10-11-12 Nisan 2017 Pazartesi - Salı - Çarşamba
 • Recebin yarı gecesinde ( 15. gecesi )  11 Nisan 2017 Salı Akşam Namazından sonra
 • 27.gecesi 23 Mayıs 2017 Salı Akşam Namazından sonra ( Miraç Kandili )

AYRINTILARI NAMAZLARI ALTTA OKUYABİLİRSİNİZ.BU İBADETLERİ KAÇIRMAYIN İNŞAALLAH

Konunun hemen başında şunu belirtmeliyim ki Ülkemizdeki bazı islam düşünürleri bu namazı inkar etmektedirler bazı hocalar ise tam tersi amel edilmesi gerektiğini savunmaktadırlar.Şimdi ben iki tarafa da ait düşünceleri sizlere buradan verecem izleyip kararı kendiniz veriniz. Ona göre ister Regaip kandili namazını kılarsınız isterseniz kılmazsınız. Şahsen ben Abdülkadir geylani ve İmamı Gazaliyi dinleyip bu namazı ALLAHRIZASI için Kılacağım.

Namazı Hadislere Göre Amel Eden Görüş için TIKLAYIN

Namazı Red eden Görüş için TIKLAYIN

RECEB AYI ORUÇ, NAMAZ VE İBADETLERİ

RECEB AYI GÜNLERE GÖRE ZİKİRLERİ :

Nebî (Sallâllahü Aleyhi Vesellem)'den şöyle rivayet edilmiştir:

 • 1-10 arası her gün günde 100 kere Subhanel hayy-ül kayyum ( Gerçekte tek diri ve herşeyin yegane yöneticisi) olan ALLAH (celle celalü)-u Teala'yı tesbih ederim.
 • 11-20 arası her gün günde 100 kere Subhanallahil ehadis samed (Tek ve ulu olan ALLAH (celle celalü)-u Teala'yı tesbih ederim. )
 • 21-30 arası her gün günde 100 kere Subhanallahi-r raufi ( Rauf(yarattıklarını çokça esirgeyici) olan ALLAH (celle celalü)-u Teala'yı tesbih ederim )

derse, ona verilecek sevabı hiçbir vasfedici tarif edemez (Safuri Nüzhetül-mecalis 1/138, Enisül-celis hamişi sh:194)

Her kim haram aydan :

Perşembe, Cuma, cumartesi olmak üzere üçgün oruçlu olursa kendisine tuttuğu her gün için iki sene başka rivayete göre yediyüz yada dokuzyüz sene ibadet sevabı yazılır.Bu Hadisin kaynakları çok fazladır bir tanesini söylemek gerekirse Enes ( RadıyAllahuAnh ); ben bunu Hz.Peygamber (Sallâllahü Aleyhi Vesellem)' den duymadıysam iki kulağım sağır olsun demiştir.
Receb ayından bir gün oruç tutup, bir gece dahi ibadette bulunan herhangi bir Müslümana mutlaka ALLAHu Teala bir senenin tüm günlerini oruç, tüm gecelerini ihya sevabı yazar.
Receb istiğfar, şaban namaz, ramazan ise Kur’an ayıdır.
Receb ayının ilk gününü, ortasındaki günü ve son gününü oruçlu geçirmek tamamını tutmuş gibi sevaptır.

Ibni Abbas ( r.ah) dan rivayet edilen bir Hadis-i şerifte söyle buyrulmuŞtur:

'' Her Kim Receb, Şaban ve Ramazanda, öglen ikindi arasi:

'' Estağfurullah el azım ellezi la ilahe illa huvel hayyel kayyume ve etubu ileyh. tevbeten abdin zalimen linefsihi la yemlikü li nefsihi darren ve la nef an ve la mevtan ve la hayaten ve la nuşura.''

Manası : 

''Kendisinden baska hiçbir ilah bulunmayan, Hayy ve Kayyum olan O büyük Allah-u Te'âlâ'dan, magfiret taleb ederim. Kendisi hakkinda ne bir zarara, ne bir faydaya, ne ölüme, ne de yasamaya ve ne de dirilmeye malik olmayan, ( gunahlari isleyerek) kendisine zulüm etmis bir kulun tevbesiyle, O'na tevbe ederim'' derse, Allah-u Te'âlâ ( o kisinin sevab ve günahlarini yazmakla görevli) melege: 'Bu kulun amel defterindeki günahlariyla alâkali yazilari yakin!' diye vahyeder.

 RECEB AYININ İLK GECE VE GÜNDÜZ İBADETLERİ

Receb ayının ilk gecesini ibadetle geçiren sabaha bağışlanmış olarak çıkar. 28 Mart 2017 Salı

***Kalplerin öldüğü günde recebin ilk gecesini ihya edenin kalbi ölmez. ALLAHu Teala onun üzerine başının tepesinden hayırları yağdırır, anasının kendisini doğurduğu gibi günahlardan çıkar ve günahkarlardan cehennemi hak etmiş yetmişbin kişiye şefaatçi kılınır.***

Recebin ilk gününün orucu üç senenin günahlarına, ikinci günü iki senenin günahlarına, üçüncü günü bir senenin günahlarına kefarettir. Sonraki her gün bir aylık bağışlamadır.

Recebi ilk gününü oruçlu geçiren kimseden cehennem gökle yer arası kadar uzaklaşır.

NAMAZI: her kim ilk gecesinde akşamı kıldıktan sonra; 1 fatiha, 1 ihlas ile 20 rekat namaz kılar ve 2 rekatta selam verirse onun sevabı ALLAHu Teala onu, canı,malı,ailesi şekilde sıratı şimşek gibi geçer. Bu namazın kaynağı için lütfen tıklayın ...

RECEB AYININ İLK PERŞEMBESİ 

Recebin ilk perşembesini oruçla geçireni cennete sokmak ALLAHu Teala üzerine bir hak olur. 29' u Çarşamba Akşamı ( Akşam namazı sonrası ) -30 Mart 2017 Perşembe

Her kim ilk perşembesini oruçla geçirir, sonra Cuma gecesi olan o gece akşamla yatsı arası

 12 rekat kılar, her rekatta 1 fatiha, 3 Kadir süresi, 12 kerede ihlas süresi ( her rekatta bu sürelerin hepsi okunacak) okuyup 2 rekatta bir selam verip namazı bitince

Oturduğu yerde 70 kere

“ALLAHümme salli ala muhammedinnebiyyil ümmiyyi ve ala alihi ve sellim

Sonra secdeye kapanır

70 kere “ Sübbühun guddusün rabbül melaiketi verruh

Secdeden başını kaldırıp oturduğu yerde 70 kere

“ Rabbiğfir verham vetecavez amma ta’lemü feinneke entel azizül a’zam”

Sonra tekrar 2.secdeye kapanıp

70 kere “ Sübbühun guddusün rabbül melaiketi verruh

 bittiğinde ALLAHu Teala’dan muradını isterse dileği muhakkak yerine getirilir. denizlerin köpükleri, kum taneleri, dağların ağırlığı, yağmurların damlaları, ve ağaçların yaprakları kadar fazla olsa da onun bütün günahlarını mağfiret eder. Bu kişi hane halkından 700 kişi hakkında kıyamet günü şefaatçi kılınır.

Recebin ilk Cuma gecesinin namazından gafil olmayın. O gecede namaz kılana ALLAHu Teala ve melekleri gelecek seneye kadar salatta bulunurlar. ALLAHu Teala kime salatta bulunursa o kişi dünyadan ancak imanla çıkar.

RECEB AYININ İLK CUMASI ( REGAİB GECESİ )

30 Mart 2017 Perşembe akşam namazı sonrası ve 31 Mart 2017 günü

Receb ayının ilk cumasından gafil olmayın. O gecenin üçte biri geçince göklerde ve yerde bir melek bile kalmayıp hepsi Kâbe ve civarında toplanırlar. O anda ALLAH onlara bir tecelli ile “ ey meleklerim! Benden dilediğinizi isteyin.” Der. Onlarda “senden dilediğimiz receb orucunu tutanları bağışlamandır” derler. ALLAHu Teala” mutlaka bunu yaptım” der.

Recebin ilk cuması öğle ile ikindi arası 4 rekat namaz vardır.

Her rekatta 1 fatiha, 7 ayetel kürsi, 5 felak, 5 nas, 5 ihlas okunur.

Selam verince

“ La havle vela guvvete illa billahil aliyyil azimil kebiril müteali.” Zikri okunur. Sonunda “Estağfirullah ve etübü ileyhi” diye 10 kere tevbe edilir.

RECEB AYININ 13.14.15. GÜNÜNÜN ORUÇLARI

10-11-12 Nisan 2016 Pazartesi - Salı - Çarşamba

 Receb ayının onüçüncü gününün orucu 3bin sene, ondördüncü gününün orucu 10bin, onbeşinci gününün orucu 13bin seneye denktir.

RECEB AYININ 15. GECESİ ( 11 Nisan 2017 Salı Akşam Namazından sonra )

Her kim recebin yarı günü namusunu koruyarak ve malından tasadduk da bulunarak, oruçlu ve zikir üzere geçirirse onun için cennetten başka bir karşılık yoktur.

Her kim recebin yarı gecesinde (15. gecesi) 11 Nisan 2017 Salı Akşam Namazından sonra

 14 rekat namaz kılar, her rekatta 1 fatiha, 20 ihlas, 3 felak, 3 nas sürelerini okur;

namaz bitince

10 kere salat, 30’ar kerede “SübhanALLAH, Elhamdülillah, ALLAHu Ekber, La ilahe illALLAH”

derse

 ALLAHu Teala ona sevaplarını yazmak, Firdevs Cennetinde kendisi için ağaçlar dikmek üzere bin melek yollar. O geceye kadar yaptığı bütün günahları siler, bir dahaki seneye kadar günah yazmaz, her okuduğu harfe karşılık cennette ona köşk bina eder, her rekata karşılık cennette ona şehir verir .

RECEB AYININ 27. GECESİ ( 23 Mayıs 2017 Salı Akşam Namazından sonra ( Miraç Kandili ) )

Recebte öyle bir gün var ki o günü oruçlu geçirip, gecesini, ibadetle kaim olan kişi zamandan yüz seneyi oruç, yüz seneyi de kıyamla (gece ibadeti) geçirmiş gibi olur ki; o gün recebin bitmesine 3 gün kaladır.

Her kim recebin 27.günü oruç tutup o gün sadaka verirse ALLAHu Teala orucuna karşılık kişiye bin hasene, ikibin köle azadı yazar.

Her kim 27.gecesi 23 Mayıs 2017 Salı Akşam Namazından sonra

 12 rekat namaz kılar her rekatta 1 fatiha ve1 tane Kur’an’dan bir süre okur her iki rekatta bir selam verir

namazı o şekilde kılıp sonra 100 kere

“SübhanALLAHi velhamdülillahi vela ilahe illALLAHu vALLAHu ekber” diyip 100 istiğfar, 100 defa salat okursa bu kişi herhangi istediği bir duada bulunursa sabaha da oruca niyet ederse bir günah için dua etmemişse bütün duaları kabul olur.

Her kim 27. gecesi 23 Mayıs 2017 Salı Akşam Namazından sonra

2 rekat namaz kılıp her rekatta 1 fatiha, 20 ihlas okur, namazdan sonra 10 selavat getirirse kalblerin öldüğü günde onun kalbini diri tutar.

HER 10 GÜNDE 1 KERE KILINAN NAMAZ

Bir imanlı kişi 1 ile 10’u , 10 ile 20 arasında,20 ile 30 arasında 10’ar rekat olmak üzere ve her rekatta 1 fatiha 3 ihlas 3 kafirun sürelerini okursa mutlaka günahları silinir, ayın tamamını oruç tutmuş gibi olur, gelecek seneye kadar devamlı namaz kılanlardan sayılmış olur. Kendisi için her gün Bedir şehidlerinden bir şehid ameli yükseltilir.

RECEB ŞERİF DUA,ZİKİR VE NAFİLE İBADETLER

Üç aylar girince recebden başlayarak ramazan sonuna kadar şu dua okunmalıdır.

“ ALLAHümme barik lena fi recebe ve şa’bane ve belliğna ramazan”

Her 10 gününün zikirleri: 100 kere

1 ile 10 arası : Subhanel hayyil gayyum—10la 20 arası : SubhanALLAHil ehadis samed

20 ile 30 arası : SubhanALLAHi-r raufi

*--Recep ayında sabah akşam her gün 70kere istiğfarda bulunmak gerekir.

“ ALLAHümmeğfirli verhamni ve tüb aleyye” istiğfarını çekmelidir.

*--Her kim recep ayında 1 kere bile ihlas süresin okursa elli senelik günahı silinir.

*--Bu ayda özellikle 27. günü sadaka vermelidir. Bin hasene ve ikibin köle azadı sevabı verilir.

*--Her kim receb ayının başında, ortasında ve sonunda GUSL alırsa anasından doğduğu gündeki gibi günahlarından çıkar.

*--Bu ayda dili muhafaza etmeli dedikodu – gıybet etmemeli, sılahi

rahim yapmalı, hasta ziyareti yamalı, yedirip içirmeli, fakir giydirmeli, yetime ikram etmeli ve Kur’an hatmi yapmalıdır.

Her kimki Allah (Celle Celaluhu) na iman ettiği ve sevabına da sadece Allah (Celle Celaluhu)’dan beklediği halde Receb-i Şerif ayında;

 • 1 gün oruç tutarsa: Bin sene oruç tutmuş sevabı yazılır.
 • 2 gün oruç tutarsa; İki bin sene oruç tutmuş sevabı yazılır
 • 3 gün oruç tutarsa; Üç bin sene oruç tutmuş sevabı yazılır.
 • 4 gün oruç tutarsa; Dünyada delilikten, cüzam hastalığından, belalardan, deccal fitnesinden afiyette olur.
 • 5 gün oruç tutarsa; Kabir azabından emin olur
 • 6 gün oruç tutarsa; Kıyamette kabrinden yüzü ayın on dördü gibi olduğu halde kalkar.
 • 7 gün oruç tutarsa; Her güne karşılık cehennem kapılarından birisi kapanır
 • 8 gün oruç tutarsa; Her güne karşılık cennet kapılarından birisi açılır
 • 9 gün oruç tutarsa; Kabrinden çıkışında kelime-i şahadeti söyleyerek cennet tarafına yüzü çevrilir.
 • 10 gün oruç tutarsa; Allah’u Teala (Celle Celaluhu) onun için sıratın her yerinde köşk hazırlar. Sıratı geçerken onun üzerinde istirahat eder.
 • 11 gün oruç tutarsa; Kıyamette efdal kişilerden olur
 • 12 gün oruç tutarsa; Allah’u Teala (Celle Celaluhu) ona iki ipek elbise giydirir. Birisinin kıymeti dünya ve içindekilerden daha hayırlıdır.
 • 13 gün oruç tutarsa; Mahşerde gölge altında sofralar başında olur.
 • 14 gün oruç tutarsa; Göz görmemiş, kulak işitmemiş, hiçbir beşerin kalbine düşmeyen nimetlere nail olur.
 • 15 gün oruç tutarsa; Bir melek ona: “Sana müjdeler olsun. Sen emin ve salim olanlardansın.” Diye nida eder.
 • 16 gün oruç tutarsa; Allahu Teala Hazretlerini ziyaret eden, O’nu gören ve kelamını işitenlerden olur.
 • 17 gün oruç tutarsa: Sırat köprüsünü rahatça geçer.
 • 18 gün oruç tutarsa; İbrahim (Aleyhisselam)a pek yakın bulunur
 • 19 gün oruç tutarsa; Cennette İbrahim (Aleyhisselam) ve Davut (Aleyhisselam) ın saraylarının karşısında bir sarayda olur.
 • 20 gün oruç tutarsa; Semada bir melek “Ey Allah’ın kulu! Allah’u Teala hazretleri senin geçmiş olan günahlarını affetti. Bundan sonra ömrün için amele baştan başla.” Diye nida eder.
 • Bir Hadisi şerifinde Peygamberimiz: “Bir kimse Receb-i Şerifte iki gün oruç tutsa, yer ve gök ehlinden hiçbir kimse ona verilen sevabı anlatamaz.”

İnşallah, hiç yapamıyorsak pazartesi ve Perşembe günlerini oruçlu geçirmeye çalışalım. Tövbe sabunu ile yıkanıp, istiğfar fırçası ile temizlenip iç ve dış dünyamızda yeni bir sayfa açalım. Ramazan-ı şerife tertemiz girelim inşallah. Allah cümlemizi bu müjdelere nail eyleyip, gereğini yapmaya muvaffak eylesin....

KONUYLA İLGİLİ DİĞER NOTLARIM

HADİSİ ŞERİFİN ORJİNALİ:

Selman (Radiyallahu Anh) dan rivayete gore, receb hilali belirdiginde, Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ona soyle buyurdu. Ey Selman! Herhangi bir imanli kadin veya erkek bu ayda (receb ayinda) otuz rekat kilar; her rekatta, bir Fatiha, üçer kere de ihlas ve Kafirun Surelerini okursa, mutlaka Allah-u Te'ala ondan gunahlarını siler, ayin tamamini oruc tutmus gibi kendisine ecir verir, gelecek seneye kadar (devamli) namaz kilanlardan (sayilmis) olur.

Receb ayı; Munafikların kılamadıgı namaz Kendisi icin her gun Bedir sehitlerinden bir sehit ameli yukseltilir. Her gunun orucuna mukabil onun icin, bir senelik ibadet yazilir. Onun icin bin derece yukseltilir.

Eger ayın tumunu tutup bu namazida kilarsa ,Allah-u Te'ala onu atesten kurtarir, cenneti kendisine vacip kilar ve Allah-u Te'ala nin (manevi) civarında (makbullerden) olur.

CIBRIL BANA BUNU BILDIRDI VE YA MUHAMMED! Bu (namaz) SIZINLE, MUSRIK VE MUNAFIKLAR ARASINDA BIR ALAMETTIR, CUNKI MUNAFIKLAR BUNU KILAMAZLAR. dedi.

Bunun uzerine Selman (Radiyallahu Anh) , bu namazi nasil ve nezaman kilacağinı sorunca, Rasulullah (Sallallahu Aleyhi vesellem) soyle buyurdu

Ey Selman! Ayin basinda on rekat kilip; her rekatta bir Fatiha, uc kerede ihlas ve Kafirun Surelerini okursun. ( Son) selamini verince, ellerini kaldirip; Allah'tan baska hicbir ilah yoktur. O tektir, hicbir ortagi yoktur. Mulk O'na aittir, hamd O'na mahsustur, diriltir ve oldurur, kendisi ise daima diridir, hic olmez. Butun Hayirlar, O'nun (Kudret) elindedir. O, herseye hakkiyla gucu yetendir. Ey Allah'im Senin verdigine hicbir engel yoktur, engellediginide verecek biri yoktur.Zenginlik sahibine, serveti sana karsı yaramaz dersin Sonra ellerini yuzune sur.

Ayin ortasindada on rekat kılıp ; her rekatta bir Fatiha , uc kere de ihlas ve Kafirun Surelerini okursun. Son selami verince , ellerini kaldirip; Allah tan baska hicbir ilah yoktur. O, tektir, hicbir ortagi yoktur. Mulk O'na aittir, hamd O'na mahsustur. Diriltir ve oldurur. Kendisi ise daima diridir, hic olmez. Butun hayırlar O'nun (Kudret) elindedir. O' herseye hakkiyla gucu yetendir. O' Vahid,Ehad,Samed, bir ve tek ilahtir, es ve cocuk edinmemistir' de sonrasinda ellerinle yuzunun ustunu meshet.

Kaynak: 
tayfun.webtasarimgrubu.com

Yorumlar

Yeni yorum ekle