Mİ'RÂC NAMAZLARI - RECEB-İ ŞERİF'İN 27. ( YİRMİYEDİNCİ ) GECESİ NAMAZLARINDAN BİRİ

Aleyhissalatu vesselam

Aramak İstediğiniz Konuyu Alttaki Kutucuğa Yazınız

Reklam

MİRAÇ GECESİ NEDİR , ÖNEMİ NELERDİR, MİRAÇ GECESİ İLE İLGİLİ AYET VE HADİSLER İÇİN LÜTFEN TIKLAYIN

RECEB-İ ŞERİF'İN 27. ( YİRMİYEDİNCİ ) GECESİ NAMAZLARINDAN BİRİ;

(Mİ'RÂC NAMAZLARI)

( 03 MAYIS 2016 SALI'YI -04 MAYIS 2016 ÇARŞAMBA'YA BAĞLAYAN GECE )

Enes (Radıyallâhu Anh)'ın rivayet ettiği bir hadîs-i şerîfte Rasuûlüllâh (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:

  • "Recebde bir gece vardır ki onda amel edene, yüz senelik haseneler yazılır. O, recebin bitmesine üç (gece) kaladır."
  • "Her kim o gecede oniki rekat kılar;
  • Her rekatta bir Fatiha ve Kur'an'dan bir sure okur,
  • Her iki rekatta (oturup) teşehhüt okur ve sonlarında selam verirse,

Sonra yüz kere:

"SUBHANALLAHİ VEL HAMDÜLİLLAHİ VE LA İLAHE İLLALLAHU VALLAHU EKBER VELA HAVLE KUVVETE İLLA BİLLAHİL ALİYYİL AZİYM " deyip,

Yüz kere de istiğfarda bulunur,

estagfirullah

Sonra da Nebî (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)'e yüz defa salât okursa;

Allahümme Salli Ala Seyidina Muhammedin ve Ala Alihi ve Sahbihi ve Sellim

Bu kişi:

Dünyadan yahut âhiretten dilediği herhangi bir hususta kendisi hakkında duada bulunursa,bir de sabah oruca niyet ederse, bir masiyet (günah) ile alâkalı dua yapmış olmadıkça, gerçekten Allâh-u Te'âlâ onun bütün dualarını kabul eder."

KAYNAKLAR : 

(Beyhakî,Fedâilü'l-evkat. No:12, sh:97-98, Şu'abu'l-îman, No:3531, 5/346 İbni Asâkir, el-Emâlî, Fadl-u-receb, sh:6, İbni Hacer, Tebyînü'l-aceb, sh:59, Suyûtî, Cem'u'l-cevâmi'. 1/591, ed-Dürrü'l-mensûr, 4/186, 1/591, Ali el-Müttakî, Kenzü'l-ummâl, No:35170, 12/312-313)

Kaynak: 
https://www.facebook.com/CubbeliHocaSevenler/photos/a.221772037887397.57838.133971993334069/904180862979841/?type=1&theater