Kuran'da 5 Vakit namazın vakitleri hakkında hangi ayetler ve kanıtlar mevcut

Aramak İstediğiniz Konuyu Alttaki Kutucuğa Yazınız

Reklam

Bu Dünya'da Amel Var Hesap Yok, Ahirette Hesap Var Amel Yok ! Hz.Ali ( R.A.)

Amel demişken :

Ama benim Kalbim temiz demek Amel olarak geçmiyor Allah öyle söylüyor yapacak bişey yoksa herkesin kalbi temiz kendine göre ! Önemli olan Allah'ın indinde kalp temizliği ! O temizlik de farzların ne kadar yapıldığına bağlı bir  temizlik ...

Bak ne diyor İlmin sahibi Allah ( C.C. ):

 • Ankebut Sûresi 002.Ayet: İnsanlar, imtihandan geçirilmeden, sadece " İMAN ETTİK " demeleriyle bırakılıvereceklerini mi sandılar ?
 • BAKARA Suresi 153. ayet: Ailene namazı emret ve kendin de ona devam et. Senden rızık istemiyoruz. Sana da biz rızık veriyoruz. Güzel sonuç, Allah’a karşı gelmekten sakınmanındır.

Kuran-ı Kerîm’den önce de bütün ilâhî dinlerde namaz ibadetinin mevcut olduğu anlaşılmaktadır.

 • Hz. Âdem, Nûh ve İbrâhim’den sonra namazı terkeden nesillerin geleceği (Meryem 19/59),
 • Hz. Zekeriyyâ’nın namaz kıldığı (Âl-i İmrân 3/39),
 • Hz. Îsâ’nın beşikteki mûcizevî konuşmasında namaz vecîbesine atıfta bulunduğu (Meryem 19/31),
 • Hz. İbrâhim’in yanı sıra Lût, İshak ve Ya‘kūb’a namaz emrinin vahyedildiği (Enbiyâ 21/73),
 • Hz. İsmâil’in halkına / ailesine namazı emrettiği (Meryem 19/55),
 • Hz. Lokmân’ın oğluna namazı Hakkıyla kılmasını öğütlediği (Lokmân 31/17),
 • Hz. İbrâhim’in namazı yalnız Allah rızâsı için kıldığını söylediği (En‘âm 6/162),
 • yine Hz. İbrahim’in kendisini ve neslini namazı dosdoğru kılan kullarından eylemesi için dua ettiği (İbrâhîm 14/40),
 • Hz. Mûsâ’ya Allah’ı anmak üzere namaz kılmasının emredildiği (Tâhâ 20/14) ifade edilmekte
 • ve Allah’ın İsrâiloğulları’ndan yerine getirme sözü aldığı görevler arasında namazın da yer aldığı görülmektedir. (Bakara 2/83; Mâide 5/12)
 • Ayrıca Ashâb-ı Kehf kıssası anlatılırken mescid kelimesinin zikredilmesinden (Kehf 18/21) o dönemde namaz ibadetinin var olduğu sonucunu çıkarmak mümkündür.

 

Peki 5 Vakit namazın vakitleri hakkında hangi ayetler ve kanıtlar mevcut onlara bakalım:

 

 • Meselâ sabah (salâtü’l-fecr) ve yatsı (salâtü’l-işâ) namazları ismen zikredilirken (Nûr 24/58) diğer vakit namazlarına işaretlerde bulunulmuştur.
 • Tefsir kaynaklarında Rûm sûresinin 17 ve 18. ayetlerinde “akşam vaktine eriştiğinizde” ifadesinin akşam ve yatsı namazlarına, “sabah kalktığınızda” ifadesinin sabah namazına, “akşam üstü” ifadesinin ikindi namazına, “öğle vaktine ulaştığınızda” ifadesinin de öğle namazına işaret ettiği; ayrıca namazın farz kılındığı mi‘rac olayının ardından inen İsrâ sûresinin 78. âyetinde geçen “dülûkü’ş-şems”in öğle ve ikindiyi, “gasaku’l-leyl”in akşam ve yatsıyı, “kur’ânü’l-fecr”in sabah namazını ifade ettiği belirtilmektedir.
 • Bu iki âyetin dışında; “Gündüzün iki tarafında ve gecenin -gündüze- yakın saatlerinde namaz kıl” meâlindeki âyette (Hûd 11/114) gündüzün iki tarafında kılınması emredilen namazlardan biri sabah namazı, diğeri ise güneş batmadan önceki kısım (taraf) olarak alındığında öğle ve ikindi, battıktan sonraki taraf olarak alındığında akşam ve yatsı olarak yorumlanmıştır.
 • Ayette geçen zülef (gündüze yakın saatler) kelimesinin gecenin gündüze yakın olan ilk saatlerini ifade ettiği dikkate alınarak bu saatlerde kılınması emredilen namazın da yatsı namazı olduğu görüşü benimsenmiştir.
 • Alimlerin çoğunluğu, Bakara sûresinin 238. ayetinde yer alan “orta namaz” (es-salâtü’l-vustâ) ifadesiyle ikindi namazının kastedildiği kanaatindedir; Hz. Peygamber’in bir hadisi de (Buhârî, Cihâd, 98) bu görüşü desteklemektedir. Özellikle namazın fazileti hakkındaki bazı rivayetlere dayanarak bu namazın sabah namazı olduğunu söyleyenler de vardır.
 • Hadis kaynaklarında, mi‘rac hadisesini takip eden günlerde Cebrâil’in Kâbe’de Hz. Peygamber’e imamlık yapmak suretiyle beş vakit namazı kıldırdığı, her bir namazın başlangıç ve bitiş vakitlerini uygulamalarıyla gösterdiği ve bunları ayrıca sözlü olarak da açıkladığı kaydedilmiştir. (Müslim, Mesâcid, 176, 179)
 • Cum‘a sûresinin 9. âyetinden beş vakit namaz dışında cuma günü (öğle namazı yerine) kılınacak namazın da farz olduğu ve cemaatle kılınması gerektiği anlaşılmaktadır.
 • Teheccüd namazıyla ilgili ayet (Müzzemmil 73/20) ve bayram namazına delâlet ettiği belirtilen ayetin (Kevser 108/2) hükmü hakkında ise farklı yorumlar vardır.

 

 

Kısaltmalar:

(c.c.): Celle celeluhu: Cenab-ı Allah'ı ila etmek ve yüceltmek için kullanılır; O'na mahsustur.

(s.a.v.): Sallallahu aleyhi ve sellem: Peygamber Efendimize salat ve selam olsun demektir; peygamberimize mahsus bir duadır.

(r.a.): Radiyallahu anh: Allah ondan razı olsun demektir; sahabeler ve bazı büyük zatlar için söylenir.

(k.s.): Kuddise sirruhu: Allah onun sırrını mukaddes etsin demektir; veliler için kullanılır.

(a.s.): Aleyhis selam: Selam onun üzerine olsun demektir; peygamberler için kullanılır. Bunun yanında Cebrail, Mikail, İsrafil ve Azrail olmak üzere 4 büyük melek için de kullanılagelmiştir.

(r.h.): Rahmetullahi aleyh: Allah ona rahmet etsin demektir; mümin ölülere denir.

(Hz.): Hazreti..: Hazret kelimesi yüceltme manasında kullanılır. Bu sebeple saygı duyulan herkes için kullanılabilir. Peygamberler, sahabeler, melekler, veli insanlar için kullanılmasında bir sakınca yoktur.

Reklam: 
Kaynak: 
Kuran'da 5 Vakit namazın vakitleri

Yorumlar

Yeni yorum ekle

Yandex.Metrica

Reklam