İsmi Azam duaları - Kuran-ı Kerimde Öyle Ayetler Var ki Okuyup Duasını Yapan Ne İsterse Olur !

Aramak İstediğiniz Konuyu Alttaki Kutucuğa Yazınız

Reklam

Bismillahirrahmanirrahim

  • 1. Sebbeha lillahi ma fiyssemavati velardı ve huvel'aziyzulhakiymu.
  • 2. Lehu mulkussemavati vel'ardı yuhyiy ve yumiytu ve huve 'ala kulli şey'in kadiyrun.
  • 3. Huvel'evvelu vel'ahıru vezzahiru velbatınu ve huve bikulli şey'in 'aliymun.
  • 4. Huvelleziy halekassemavati vel'arda fiy sitteti eyyamin summesteva 'alel'arşi ya'lemu ma yelicu fiylardı ve ma yahrucu minha ve ma yenzilu minessemai ve ma ya'rucu fiyha ve huve me'akum eyne ma kuntum vallahu bima ta'melune besıyrun.
  • 5. Lehu mulkussemavati vel'ardı ve ilellahi turce'ul'umuru.
  • 6. Yuliculleyle fiynnehari ve yulicunnehare fiylleyli ve huve 'aleymun bizatissuduri.

Haşr suresi

Bismillahirrahmanirrahim

  • 21. Lev enzelna hazelkur'ane 'ala cebelin lereeytehu haşi'an mutesaddi 'an min haşyetillahi ve tilkel'emsalu nadribuha linnasi le'allehum yetefekkerune.
  • 22. Huvallahulleziy la ilahe illa huve 'alimulğaybi veşşehadeti huverrahmanurrahıymu.
  • 23. Huvallahulleziy la ilahe illa huve elmelikulkuddususselamul mu'minul muheyminul 'aziyzul cebbarul mutekebbiru subhanallahi 'amma yuşrikune.
  • 24. Huvallahul halikul - bariy-ulmusavviru lehum'esma ulhusna yusebbihu lehu ma fiyssemavati vel'ardı. Ve huvel'aziyzulhakiymu.

 

ALLAHTAN BİRŞEY İSTEYECEĞİN ZAMAN HADİD SURESİNİN İLK 6 AYETİ HAŞR SURESİNİN SON 4 AYETİNİ OKU VE DUA ET KARDEŞİM ...

 

En Güzel İsimler O'nundur.

"En güzel isimler Allah’ındır. O’na o güzel isimleriyle dua edin." Araf Suresi,180.Ayet

Reklam: 
Kaynak: 
https://www.youtube.com/watch?v=RmYfus20xRQ

Yorumlar

Yeni yorum ekle

Yandex.Metrica

Reklam