Hadisi Şerife Göre Kabul Dua Örneği, En güzel dualar, dua nasıl edilir, dua etme yolları, kabul dua nasıl edilir, duanın kabul olması için şartlar, güzel dua nasıl edilir

Aleyhissalatu vesselam

Aramak İstediğiniz Konuyu Alttaki Kutucuğa Yazınız

Reklam

Amin Amin Amin ...

Bismillâhirrahmânirrahîm

Elhamdülillahi Rabbil Alemin Er Rahmanir Rahim

Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin adede ma fi ilmillahi salaten daimeten bi devami mülkillah.

Amin Amin Amin ...

Bismillâhirrahmânirrahîm

Allah'ım bütün Dularım Tövbelerim, Şükürlerim Yalnızca sanadır. Yanlız Sana El açar Yanlız Senden isterim. Sen ne iyi vekilsin , Sen her şeye yetersin ...

Bismillâhirrahmânirrahîm

Hasbiyallahü lâ ilâhe illâ hu, aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbül-arsil-azîm "

Sadakallahülaziym

Allah'ım peygamber Efendimiz Hz.Muhammed sallallahu Teala aleyhi ve sellem efendimize İlmin sayısınca salat Eyle Selam Eyle O'nu Makam-ı Mahmud'a yükselt, Allah'ım peygamber Efendimiz Hz.Muhammed sallallahu Teala aleyhi ve sellem efendimize Aline, ashabına, ehline, sahabesine, Ehli beytine, halifelerine de İlmin sayısınca salat Eyle Selam Eyle , Hepsini Makam-ı Mahmud'a yükselt ...

Amin Amin Amin ...

 • Bismillâhirrahmânirrahîm
 • Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm
 • Allahümme innî es'elüke yâ kadîmü
 • yâ dâimü
 • yâ vitru
 • yâ ehadü
 • yâ Ferdü
 • yâ samedü
 • yâ hayyü
 • yâ kayyûmü
 • yâ zel celâli vel ikram
 • fein tevellev fekul hasbiyallahü lâ ilahe illâ hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azîm.

Amin Amin Amin ...

Hz.Peygamber ( Sallallahu Aleyhi Ve Sellem ) Efendimiz tavsiyesi olan dua :

"- Ya Muaz ! sana öyle bir Dua öğreteyim ki, onu okumaya devam edersen, Uhud Dağı kadar borcun olmuş olsa, Cenab-ı Hak, onu ödetir."

buyurmuşlardır.

Okunuşu : 

"Allahümme Malikel'mülki tu'til'mülke men teşaü ve tenziul'mülke mimmen teşaü ve tüizzü men teşaü ve tüzillü men teşaü bi'yedikel'hayr, inneke ala külli şey'in kadir.Tulicul'leyle fin'nehari ve tulicun'nehare fil'leyli ve tuhricul'hayye minel'meyyiti ve tuhricul'meyyite minel'hayy, ve terziku men teşaü bi'gayri hisab.Rahmaned'dünya vel'ahireti ve Rahimehüma, tü'ti men teşaü minhüma ve temneu men teşaü fer'hamni rahmeten tuğnini biha an rahmetin-sivake. Allahümme ağnini minel'fakri vakdı annid'deyne ve teveffeni fi ibadetike ve cihadin fi sebilike."

YUKARIDA HADİSİ ŞERİF İLE MÜJDELENEN DUANIN ANLAMI

Ey mülkün sahibi olan Allah'ım ! Sen, mülkü dilediğine verirsin ve dilediğinden de mülkü çekip alırsın.Allah'ım, dilediğini aziz edersin, dilediğini de zelil edersin.Hayır ( bütün iyilikler ) senin kudretin elindedir.Gerçek ki senin herşeye gücün yeter. Geceyi gündüze gündüzü de geceye katarsın.Ölüden diri çıkartırırsın, diriden deölü çıkarırsın ve dilediğine de hesapsız ( sayısız ) rızkın verirsin ( Zengin edersin )

Ey dünya ve ahiretin Rahman ve Rahimi olan Allah'ım ! İstediğine o ikisinden de verir, istemediğine vermezsin. ( Yanidünya ile ahireti dilediğine verirsin, dilediğine vermezsin ) Allah'ım ! " Beni fakirlikten, yoksulluktan ve borçlu olmaktan kurtar ve senin yolunda çalışarak ve senin ibadetinde bulunarak vefat ettir." demektir.

 Bismillâhirrahmânirrahîm

Allahümme salli ve sellim ve barik alâ seyyidina muhammedinil fatihi limâ uğlika vel hâtimi limâ sebeka ven nâsırıl hakkı bil hakkı vel hâdi ila sırâtikel müstekıymi sallellahü aleyhi ve alâ âlihi ve eshâbihi hakka kadrihi ve miktârihil aziym.

Amin Amin Amin ...

subhane rabbike rabbil izzeti amma yasufun vesselamun alel mürselin vel hamdülillahi rabbil alemin

El Fatiha

 

 1. Bismillahirrahmânirrahîm.
 2. Elhamdü lillâhi rabbil'alemin
 3. Errahmânir'rahim
 4. Mâliki yevmiddin
 5. İyyâke na'budü ve iyyâke neste'în
 6. İhdinessırâtel müstakîm
 7. Sırâtellezine en'amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn

 

Amin Amin Amin ...

Kaynak: 
tayfun.webtasarimgrubu.com

Yorumlar

Yeni yorum ekle