2017 Yılı Kelime-i Tevhid İçin Duamız

Aleyhissalatu vesselam

Aramak İstediğiniz Konuyu Alttaki Kutucuğa Yazınız

Reklam

Euzü Billahi Mineş Şeytanirracim. Bismilahirrrahmanirrahim

Elhamdü lillâhi rabbil âlemîn. Ves- salâtü ves- selâmü alâ Rasûlinâ Muhammediv ve alâ âlihî ve sahbihî ecmaiyn.

Allâhümme rabbenâ, yâ rabbenâ, tekabbel minnâ, inneke entes- semî’ul alîm. Ve tüb aleynâ, yâ mevlanâ, inneke entet- tevvâbür rahıym. 

Vehdinâ ve veffiknâ ilel hakkı ve ilâ tarîkım müstekıym. Bi beraketi (hatmi)’l Kur’ânil azıym. Ve bi hurmeti men erseltehû rahmetel-lil âlemiyn.

Vağfü annâ ,yâ rahıym. Vağfü annâ, yâ kerîm. Vağfirlenâ, zünûbena, bi fadlike ve cûdike ve keramike yâ ekramel ekramiyn. Ve yâ erhamer râhımîn. 

Vel-hamdü lillâhi rabbil âlemîn. Bismilahirrrahmanirrahim

 

 1. Lahavle Vela kuvvete illa billahil aliyyil azim
 2. Allahümme inni eseluke ya kadimu
 3. Ya daimu
 4. Ya vitru
 5. Ya ehadu
 6. Ya samedu
 7. Ya hayyum
 8. Ya kayyum
 9. Ya zelcelali Vel ikram
 10. Fein tevellev fekul
 11. Hasbiyallahü lailaheillahu Ve Aleyhi tevekkeltü Ve hüve rabbil arşil azim

Bismilahirrrahmanirrahim

"Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedinil fatihı lima uğlika vel hatimi li ma sebeka ven nasırıl hakkı bil hakkı vel hadi ila sıratıkel müstekıymi sallellahü aleyhi ve ala alihi ve ashabihi hakka kadrihi ve mikdarihil aziym"

 • Allah'ım , Vatan'ımıza Milletimize El uzatan bizlerin helakı kötülüğü için uğraşan çalışan savaşan herkesi içerden veya dışardan bütün düşmanlarımızı İslah eyle islah olmuyorlarsa Kahr-u peişan eyle Ya RABB ' bim ...
 • Ey istediğini istediğine veren ve istediği vakit almak kudret ve kuvvetine sahip olan Yüce Rabbimiz!
 • Sana hamdederiz daima ‘Elhamdü lillâh’ diye. Sana şükrederiz, ‘nimetlerin bize ihsânındır’ diye. Bize ancak sen acırsın ‘mü’min kullarım’ diye.
 • Yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz. Bizleri kendine kul, Habîb’in Muhammed Mustafa’ya ümmet eyle. Dünyanın sıkıntılarıyla ve günahlarıyla bunalan ruhlarımızı, kararan kalplerimizi okunan La İlahe İllallah ile Kelime-i Tevhid nuruyla aydınlık eyle Yâ Rabbi.
 • İmandan sonra küfre dönmekten, hidâyete erdikten sonra dalâlete düşmekten, İslâm’la şereflendikten sonra hor görülmekten bizleri muhafaza eyle Yâ Rabbi.    
 • Yâ ilâhel âlemîn. Rahmetin gazabından üstündür, bize rahmetinle tecelli eyle.Bazı yüzlerin ağarıp bazı yüzlerin kararacağı günde; bizleri yüzü ak, gönlü pâk olan ve Sevgili Rasûlü’nün ‘Livâ-ül Hamd’ isimli sancağı altında toplanan, mesut ve bahtiyar insanların zümresine dâhil eyle Yâ Rabbi.
 • Yâ Rabbi! Hasta kullarına şifâ, dertli kullarına devâ, borçlu kullarına da edâlar nasîp eyle. Vatanımızı ve tüm İslâm beldelerini güç yetmez, tâkat erişmez; yangın, sel, zelzele gibi âfet ve musîbetlerden muhâfaza eyle Yâ Rabbi.
 • Yâ ilâhel âlemîn okuduklarımızdan hâsıl olan sevabı; bütün Peygamberlere, Hz. Peygamber’in âilesi, ashâbı ve etbâına, bütün ulemâ ve şühedâ’ya ve şu anda ‘âmîn’ diyen cemaatimizin de tüm geçmişlerinin ruhlarına hediyye eyliyoruz, vâsıl eyle Yâ Rabbi. Bu kardeşlerimizi her iki cihanda azîz eyle Yâ Rabbi!
 • Bizler de tüm geçmişlerimiz gibi sevdiklerimizden ayrılacağımız zaman, kâmil bir îman, sâlih bir amel ve arınmış bir ruhla huzuruna çıkmayı nasîp eyle Yâ Rabbi.
 • Ve hassaten bu hatimin yapılmasında emeği geçen ve katılan herkesin geçmişlerinin ruhuna hediyeye eyledik sen ulaştır Ya Rabbi! Günahları varsa, onları hasenata tebdil eyle Allah'ım!
 • “Eûzü bi kelimatillahi't-tammati min şerri ma haleka ve zerae ve berae ve minşerri ma yenzilü minessemai ve min şerri ma ya'rucu fiha ve min şerri fitnetilleyli vennehari ve min şerri külli tarikın illa tarikan yatruku bihayrin ya Rahman.”
 • Hatime katılan tüm kardeşlerimizin gönüllerindeki muratlarına hayırla birlikte kavuşmalarını, iki cihanda senin nurunla pür nur olmalarını nasip eyle Allah'ım! Varsa bütün sıkıntılarını sen gider Ya Rabbi!
 • Senin affına merhametine ve lütfüne daha çok ihtiyaç duyduğumuz şu zamanda bizleri sensiz bırakma Ya Rabbi! Sana yalvarıyoruz, kapına geldik bizleri boş çevirme Ya Rabbi!
 • Allah' ım sende biliyorsun ki senden başkasına rabb demedik, sadece sana kulluk ettik ve sadece senden yardım istedik, ve biliyoruz ki Allah'ım senin razı olmadığın işler yaptık, ama sen bizim Rabb'imizsin senden başkasına gidecek halimiz yok ki, ceza vermende sen bizim Rabb'imizsin, affetmende rabbimizsin, bizi bağışlarsan sen gafur ve rahimsin.
 • Sen affedicisin, affi seversin bizleri affeyle Ya Rabbi...
 • "Allâhümme salli alâ Muhammediv ve alâ âli Muhammed, kemâ salleyte alâ İbrâhîme ve alâ âli Ibrâhîm ve bârik alâ Muhammediv ve alâ âli Muhammed, kemâ bârekte alâ İbrâhîme ve alâ âli İbrâhîme fi'I- âlemîn inneke hamîdüm mecîd".
 • Ahirete göç eylemiş, kemikleri çürümüş bir fatihaya muhtaç olanların kabirlerini La İlahe İllallah ile Kelime-i Tevhid'in nuru ile aydınlat, makamlarını cennet eyle Allah’ım !
 • Kabirlerinde imanlarının ve La İlahe İllallah ile Kelime-i Tevhid'in nurunu onlara ortak eyle! Kabirlerini cennet bahçelerinden eyle. Cehennem çukuruna benzetme Ya Rabbi !
 • Şerefimiz olan dinimizi, dünyamızı ahretimizi mamur eyle.
 • Gözümüzün, kulağımızın kalbimizin ve diger bütün azalarımızın şerlerinden bizleri koru.
 • Ey kalpleri tasarrufunda bulunduran Mevlamız, bizleri ve aile fertlerimizi sana itaatle hoşnutluğuna sebep olan işlerde ve doğru yolunda daim eyle!
 • Kabul olmayacak dua ile sana el kaldırmaktan, insanlığa ve İslamlığa faydalı olmayan bilgiden, bir Müslümana yakışmayan acizlikten, tembellikten, cimrilikten sana sığınıyoruz, bizleri de koru Ya Rabbi !
 • Sana yapmış olduğumuz duâları, Mescid-i Haram’da, Mescid-i Nebevi’de ve Mescid-i Aksâ’da yapılan duâlarla birlikte ‘Fe tekabbelehâ rabbühâ bi kabûlin hasenin’ âyetinin sırrına mazhâr eyle Yâ Rabbi.
 • Cennetinle cemalinle bizleri müşerref eyle ve duamızı yüce dergahında kabul eyle Ya Rabbi!
 • Hulasa duaların özü; sevgili Peygamberimizin (asm) senden istediği hayırlı işlerin tamamını biz de Senden istiyoruz, bizlere de nasip eyle Ya Rabbi!
 • Sevgili Peygamberimizin (asm) sana sığındığı bütün şerlerden, fitne, fesat ve nifaktan bizde Sana sığınıyoruz, hepimizi koru Allah’ım!
 • La İlahe İllallah ile Kelime-i Tevhid zikrimize duasına katılan katılmayan herkesin günahlarını geniş mağfiretinle affeyle Ya Rabbi!
 • Bizlere hiçbir zaman düşünemediğimiz kadar büyük ve geniş nimetler ihsan eyle Ya Rabbi!
 • Hiçbir gölgenin olmadığı o dehşetli hesap gününde, senin gölgenin altında bulunmayı nasip eyle Allah’ım.

"Allâhümme salli alâ Muhammediv ve alâ âli Muhammed, kemâ salleyte alâ İbrâhîme ve alâ âli Ibrâhîm ve bârik alâ Muhammediv ve alâ âli Muhammed, kemâ bârekte alâ İbrâhîme ve alâ âli İbrâhîme fi'I- âlemîn inneke hamîdüm mecîd".

Bu 8.179.023 Adet La İlahe İllallah ile Kelime-i Tevhid zikrimize katılan arkadaşlarla beraber Cennette de komşu olmayı nasip eyle Ya Rabbi ve 3 okuyana da 10 bin okuyana da RIZA ' nı ver Ya Rabb 'bim, bütün okuyan Ümmeti Müslümanların gönüllerinden geçen ne duaları varsa kendilerine HAYIRLI EYLE dualarını kabul eyle ve Zikirlerimizi kabul eyle Ya Rabb 'bim ... 

«Allah’ım! Sen bizim Rabbimizsin. Sen’den başka ibâdete lâyık ilâh yoktur. Bizi Sen yarattın. Biz Sen’in kulunuz. Ezelde Sana verdiğimiz sözümüzde ve vaadimizde hâlâ gücümüz yettiğince durmaktayız. İşlediğimiz kusurların şerrinden Sana sığınırız. Bize lutfettiğin nîmetleri yüce huzûrunda minnetle anar, günâhımızı îtirâf ederiz. Bizi affet, şüphe yok ki günahları Sen’den başka affedecek yoktur.»”

" Ey mülkün sahibi olan Allah'ım ! Sen, mülkü dilediğine verirsin ve dilediğinden de mülkü çekip alırsın.Allah'ım, dilediğini aziz edersin, dilediğini de zelil edersin.Hayır ( bütün iyilikler ) senin kudretin elindedir.Gerçek ki senin herşeye gücün yeter. Geceyi gündüze gündüzü de geceye katarsın.Ölüden diri çıkartırırsın, diriden deölü çıkarırsın ve dilediğine de hesapsız ( sayısız ) rızkın verirsin ( Zengin edersin )

 

Ey dünya ve ahiretin Rahman ve Rahimi olan Allah'ım ! İstediğine o ikisinden de verir, istemediğine vermezsin.( Yani dünya ile ahireti dilediğine verirsin, dilediğine vermezsin ) Allah'ım ! " Bizi fakirlikten, yoksulluktan ve borçlu olmaktan koru ve kurtar ve senin yolunda çalışarak ve senin ibadetinde bulunarak vefat ettir."

"Allâhümme salli alâ Muhammediv ve alâ âli Muhammed, kemâ salleyte alâ İbrâhîme ve alâ âli Ibrâhîm ve bârik alâ Muhammediv ve alâ âli Muhammed, kemâ bârekte alâ İbrâhîme ve alâ âli İbrâhîme fi'I- âlemîn inneke hamîdüm mecîd".

 • Dünyanın dört bir yanında zulme maruz kalmış bütün Müslüman kardeşlerimizin halleri sana arz ediyoruz Allah'm! Zulmedenleri ıslah eyle Ya Rabbi! Islah olmaları mümkün değilse, onları Kahhar isminle kahreyle Ya Rabbi!
 • Özellikle şuan dünyanın dört bir tarafında, biz burada rahat bir mekanda karnımız tok, başımızda çatı dua etmek bile nefsimize ağır gelirken ya onlar, ya onlar Allah'ım! Gecenin bir saatinde, soğukta, karnı aç ve bir köşede ölmeyi bekleyen Müslüman kardeşim “Ben burada bu haldeyken benden bir duasını bile esirgeyen Müslüman kardeşimden hesabimi soracak günü bekliyorum.” diyorsa, bunun hesabını nasıl veririz Allah'ım! Bizlere bu şuuru nasip eyle Allah'ım!
 • Son nefesimizde kelim-i şehadetle buyrun « Eşhedu en la ilahe illallah ve eşhedu anne Muhammeden abduhu ve rasuluh » diyerek bu dünyadan göç etmeyi, imanın ve İslamın doğru, temiz ve nurlu yolundan ayrılmadan göç etmeyi cümlemize nasip eyle Ya Rabbi!
 • Şerefimiz olan dinimizi, dünyamızı ahretimizi mamur eyle.
 • Gözümüzün, kulağımızın kalbimizin ve diger bütün azalarımızın şerlerinden bizleri koru.
 • Ey kalpleri tasarrufunda bulunduran Mevlamız, bizleri ve aile fertlerimizi sana itaatle hoşnutluğuna sebep olan işlerde ve doğru yolunda daim eyle!
 • Kabul olmayacak dua ile sana el kaldırmaktan, insanlığa ve İslamlığa faydalı olmayan bilgiden, bir Müslümana yakışmayan acizlikten, tembellikten, cimrilikten sana sığınıyoruz, bizleri de koru Ya Rabbi!
 • Amin diyen kullarını iki cihanda aziz eyle.

"Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed. Salâten tünciinâ bihâ min cemî'ıl-ehvâli ve'l âfât. Ve takdıy lenâ bihâ cemî'alhacât ve tütahhirunâ bihâ min cemî'ıs-seyyi'ât ve terfeunâ bihâ ındeke a'led-derecât ve tübelliğunâ bihâ aksa'l gayât. Min cemî'ıl-hayrâti fi'l-hayâti ve ba'del-memât. Amin Ya Mucibe’d-deavad. Amin Velhamdü lillahi Rabbi’l-alemin."

Bizlere son nefeste Kelime-i Şehâdet ‘‘Eşhedu enlâ ilâhe illallah ve eşhedu enne muhammeden abduhu ve resuluhu" diyerek çene kapamayı nasîp eyle Yâ Rabbi.

Âmîn. Bi hurmet-i seyyid-il mürselîn. Vel hamdü lillâhi rabbil âlemîn. EL-FÂTİHA.  

Reklam: 
Kaynak: 
https://tayfun.webtasarimgrubu.com

Yorumlar

Allah razı olsun

Amin Amin Amin allahim kabul eylesin insallah

Yeni yorum ekle

Yandex.Metrica