Hızır Duası, Hızır Aleyhisselam’ın okuduğu vird, hızır duası fazileti, hızır aleyhisselamın okuduğu dua

Aleyhissalatu vesselam

Aramak İstediğiniz Konuyu Alttaki Kutucuğa Yazınız

Reklam

hızır çağırma duası, hızır aleyhisselam duası virdi, hızır aleyhisselam şifa duası, hızır duası fazileti, hızır aleyhisselamla görüşme duası, hızır aleyhisselamın okuduğu dua, hızır aleyhisselam nasıl gelir, hızır aleyhisselam duası aksemtü

HIZIR ALEYHİSSELAM’IN OKUDUĞU VİRD ve DUASI(Dünya ve ahiret istekleri) ALLAH'IM CÜMLE KULLARININ HAYIRL DİLEKLERİNİ KABUL BUYUR BU MÜBAREK GÜNDE.AMİN

HIZIR ALEYHİSSELAM’IN OKUDUĞU VİRD ve DUASI

DÜNYA VE AHİRET İSTEKLERİMİZ İÇİN DUA

Sabah ve akşam namazlarının akabinde en az birer kere okunur en çok 21 kere okunur ve okumanın sonunda duası okunur.

Sırları:

 • Bu virde devam edenlerin Allah’ın izni ile zihni gücü ve anlayış kabiliyetleri artar.
 • Okumaya devam edenler Allahü Teala’nın birçok lütfuna nail olur.
 • Bu virde Allah Teala’nın bir çok ism-i şerifleri mevcuttur.Okuyanlar Allah Teala’nın tecellilerine mahzar olurlar.
 • Okuyanlar her muradlarına bi iznillah nail olurlar.Tecrübe olunmuştur.

Bismillahirrahmanirrahiym

 1. La ilahe illellahül hayyül kayyum
 2. La ilahe illellahül bakıd deymum
 3. La ilahe illellahü vahdehu la şerike leh
 4. La ilahe illellahül evvelül ahir
 5. La ilahe illellahüz zahirul batın
 6. La ilahe illellahül azizül cebbar
 7. La ilahe illellahül hakimül ğaffar
 8. La ilahe illellahüs semiy’ul basiyr
 9. La ilahe illellahül latiyfül habir
 10. La ilahe illellahül ğafuruş şekur
 11. La ilahe illellahül vehhabül kadir
 12. La ilahe illellahül halimül alim
 13. La ilahe illellahül cevadül kerim
 14. La ilahe illellahül berrur rahiym
 15. La ilahe illellahül azizül hakiym
 16. La ilahe illellahül hafidur rafiu
 17. La ilahe illellahül hafiyzul muğniy
 18. La ilahe illellahül kerimül mu’tıy
 19. La ilahe illellahül kaimüz zekiyy
 20. La ilahe illellahül aliyyül behiyy
 21. La ilahe illellahüş şehidür rakıyb
 22. La ilahe illellahül karibül mucib
 23. La ilahe illellahül fettahul aliym
 24. La ilahe illellahül vekiylür razzak
 25. La ilahe illellahül mütekebbirul halık
 26. La ilahe illellahül evvelü min aded
 27. La ilahe illellahül bakıy bi ğayrı meded
 28. La ilahe illellahül vedudül meciyd
 29. La ilahe illellahül mübdiül müiyd
 30. La ilahe illellahül fe’alü lima yürid
 31. La ilahe illellahül melikül varis
 32. La ilahe illellahül bakıl bais
 33. La ilahe illellahül bariul musavvir
 34. La ilahe illellahül latiyful müdebbir
 35. La ilahe illellahüs seyyidüd deyyan
 36. La ilahe illellahül hannanül mennan
 37. La ilahe illellahü zül fadli vel ıhsan
 38. La ilahe illellahül hadil kaviyy
 39. La ilahe illellahü zül ahdil vefiyy
 40. La ilahe illellahül hakkul mübin
 41. La ilahe illellahüt tevvabül müiyn
 42. La ilahe illellahül kebiru zül in’amı vel ıhsani vel celal
 43. La ilahe illellahü zül kerami vel ifdal
 44. La ilahe illellahül ferdüs samed
 45. La ilahe illellahül leyse lehu sahibeten ve la veleda
 46. La ilahe illellahül basitul bediy’u
 47. La ilahe illellahü zül hisabis seriy’ı
 48. La ilahe illellahül vasiu zül ihsan
 49. La ilahe illellahüs selamül mü’min
 50. La ilahe illellahül kefiylül müheymin
 51. La ilahe illallahül hakimül kerim
 52. La ilahe illellahü rabbüs semavati vel erdı ve rabbül arşil azıym
 53. Ve sallellahü ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmeıyn Bi rahmetike ya erhamer rahımiyn
Reklam: 

Duası

Bismillahirrahmanirrahim

Allahümme kema letafte fi azametike ve gudretike dünelli duai ve alevte bi azametike alel uzemai. Ve allimte matehte erdike keilmike ma fevga arşik. Ve kanet vesavisus suduri kel ala niyeti indeke ve ala niyetül gavli kessirri fi ilmik.ve engade külli şeyin bi azametik.(k). Ve hada’a külli sultanin li sultanik.ve sade emrüddünya vel ahireti küllühü biyedik.(e). İcalli min külli hemmin ve ğammin esbehtu ve emeseytu fihi feracen ve mehraca.allahümme inni affeke an zünubi ve tecavüzeke an hatieti.(rr.)ve setrake ala fethi amile etmeani en eseleke mala estecibhu minke mimma gasrute anhü fesırtu eduke aminen ve eselüke müsebbeben sebeba fe inneke entel mühsinu ileyye ve enel müsiiu ila nefsi.ar) Fima beyni ve beynüke tettezedu ila bini’metikve tebeannezu ileyke bilmeasi velakinnellisegate bike hameletni alel cüreti aleyke feudillahümme bifedlike ve ihsanike ala inneke enter raufurrahim…

SALAVAT ve FATİHA ile AMİNNNN

*****

MEALİ:

Bismillâhirrahmânirrahîm

Allahım,

Bütün mevcudatta ve zerrât-ı mevcudatta müşahede olunan herbir nimet ve rahmet ve hikmet ve inayetin önünde, her bir hayat ve memat ve hayvan ve nebatın önünde, herbir çiçek ve meyve ve çekirdek ve tohum önünde, herbir san’at ve sıbgat ve nizam ve mizan önünde, herbir tanzim ve tevzin ve temyiz önünde, işte bu şehadeti Sana takdim ediyorum..

FATİHA. İLE Aminnn..

Kategori Şeysi: 
Kaynak: 
https://www.facebook.com/farkintekadresi/photos/a.183399108526763.1073741828.183397448526929/451076565092348/?type=3&theater

Yorumlar

İYİ VE BASİT BVİR SORU

Yeni yorum ekle

Yandex.Metrica