KUR'AN-I KERİM SURELERİNİN SIRLARI VE FAZİLETLERİ

Aleyhissalatu vesselam

Aramak İstediğiniz Konuyu Alttaki Kutucuğa Yazınız

Reklam

surelerin faziletleri ve sırları, surelerin faziletleri ve münacat duaları, kurandaki surelerin faziletleri, surelerin faziletleri diyanet, surelerin sırları, surelerin esrarı, bakara suresi, surelerin fazileti

Ayetel Kürsiyi hergün 70 defa okuyana Cenabı hak heybet verir.Bütün mahluk kendisinden çekinir.İnsanlar , cinler ona tabi olur, Sihir , nazar ve cin şerrinden emin olur.

Amenerresulüyü 7 defa okuyanın Maneviyatı artar Melekler dostu olur.

FATİHA ŞERİFENİN BAZI SIRLARI: Akşam Namazıyla Yatsı Namazı arası 41 defa okuyanın duaları kabul olur müjdesi vardır. Kim Fatiha süresini ”iyyake nesteıyn” ne kadar ve sürei ihlası sonuna kadar okuduktan sonra ”Allahümmecma beyni ve beyne haceti kema cama’te beyne esmaikeve sıfatike ya zel celali ve ikram duasını 3 kere okursa Allah ‘ın izniyle dileği yerine gelir ve bu kişinin duasıda makbuldür. İki rekatlık namazın her rekatında 7 şer Fatiha üçer ihlas okuyarak namaz kılan kimsenin dileği bi iznillah hasıl olur .

KURANI KERİMİN [114] SURESİNDEKİ SIRLAR:

Reklam: 
 • SECDE SURESİ: Hz. Cabir (radıyallahu anh) anlatıyor: "Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) Elif-Lam-Mim  - Tenzil ve Tebâreke'llezi  bi-Yedihi'l-Mülk surelerini okumadan uyumazdı."  Tâvus (rahimehullah), bu iki surenin faziletce Kur'ân'daki diğer surelerden herbirine yetmiş kat üstün olduğunu söylerdi. (Tirmizî, Sevabu'l-Kur'ân 9, Da'avât 22)
  Yazılarak bir şişeiçine konursa evin bir kenarında saklanırsa her turlu afettan emin olunur Mülk suresıyle okunursa kabır azabını def eder
 • AHZAB SURESİ: nasip ve kısmetin açılması için 7 defa okunur
 • SEBE SURESİ: bu sureyi okuyan kimse cin şerrinden emin olur
 • FATIR SURESİ: bu mubarek sure celile yi okuyan kımse mahlukat tarafından sevilir
 • YASİN SURESİ: bu mubarek sureyi 70 defa okuyan her muradına nail olur
 • SAFFAT SURESİ: bu sureyi okuyanların rızgı çogalır darlık çekmezler
 • SAD SURESİ: Bu sureyi okuyan zarar verici hayvanların şerrinden emin olur
 • ZÜMER SURESİ: halk içinde aziz olmak için okunur
 • MÜ MİN SURESİ: kötü insanın şerrınden emin olmak için 10 defa okunur
 • FUSSILET SURESİ: bu sureyi okuyan kimse yolculuktaki her turlu tehlıkaden emin olur
 • ŞURA SURESİ: Bu sureyi okuyan hasmını mağlup eder
 • ZUHRUF SURESİ: Yedi defa okuyan muradına nail olur
 • DUHAN SURESİ: 3 Defa okuyan her dileğini elde eder
 • ///////////////////////////////////////////
 • CASİYE SURESİ: iftıradan kurtulmak için okunur
 • AHKAF SURESİ: bu sureyi okuyan cin şerrinden emin olur
 • MUHAMMED SURESİ: zarardan kurtulup saadete nail olmak için okunur
 • FETİH SURESİ: Bu sureyi 7 defa okuyan kimse her müşkülünü halledip her muradına nail olur
 • HUCURAT SURESİ: hastalıgın şifa bulması için 7 defa okunur
 • KAF SURESİ: cuma geceleri okuyan ahiret saadetine nail olur
 • ZARİYAT SURESİ: Yetmiş defa okuyan kıtlık yuzu görmez
 • TUR SURESİ: bu sureyi okuyan hakka yaklaşır dertlerden kurtulur
 • NECM SURESİ: 21 defa okuyan her muradına nail olur
 • KAMER SURESİ: 70 Defa okuyan zalımın şerrınden kurtulur
 • RAHMAN SURESİ: Hayır kapılarının açılması için 70 defa okunur
 • VAKIA SURESİ: Bu sureyi 41 defa okuyan fakırlık çekmez kazancı bereketlı olur
 • HADİD SURESİ: Ruhi bunalımdan kurtulmak için 75 defa okunur
 • MUCADALE SURESİ: bu sure bi avuç topraga 3 defa okunarak düşman tarafına saçılırsa düşmanı hezımete uğrar
 • HAŞR SURESİ:  40 gun 40 defa okuyan her muradına nail olur, Son 2 ayetini 11 defa okuyanın bütün ihtiyaçları karşılanır.Bekarlar Evlenir .Kısmeti açılır.İşsiz ise iş bulur makam sahibi ise söz sahibi olur.
 • MUHTEHINE SURESİ: bu sureyi okuyanlar haramdan korunur borçlu ise borcunu kolaylıkla öder
 • SAFF SURESİ: 70 Defa okuyan aile huzursuzlugundan kurtulur
 • CUMA SURESİ: helalınden evlenmek isteyen 18 defa okursa nasibi açılır
 • MUNAFIKUN SURESİ: nifaktan kurtulmak ve şerre hedef olmak için 7 defa okunur
 • TEĞABÜN SURESİ: Nefes darlıgına karşı suya 7 defa okunarak içilmelıdır
 • TALAK SURESİ: 3 defa okuyan refıkası ile guzel geçinir
 • TAHRİM SURESİ: 21 defa okuyanın düşmanı dost olur
 • MULK SURESİ: Resulullah (sav) buyurdular ki:

"Kur'an-ı Kerim'de otuz ayetlik (şanı yüce) bir süre vardır. Bu süre (kendisini okuyan) kimseye (kıyamet günü) şefaat eder ve Allah'ın onu affetmesini sağlar. Bu süre Tebarekellezi bi-Yedihi'l'Mülk'dür" 

(Ebu Davud'daki rivayette:

"Okumak suretiyle) arkadaşlığını kazanan kimseye sure şefaat eder" denilmiştir. (Ebu Davud, Salat 327, (1400) (veya Ramazan 10); Tirmizi, Sevabu'l-Kur'an 9, (2893)

Tirmizi'de, İbnu Abbas'tan gelen bir diğer rivayette, İbnu Abbas (ra) Resulullah (sav)'ın şöyle dediğini belirtir:

"Bu süre (kabir azabına, veya kabir azabına sebep olan günahlara karşı) engeldir, bu süre kurtuluş sebebidir, kişiyi kabir azabından kurtarır."

(Rezin şunu ilave etmiştir:

"İbni Şihab demiştir ki: "Humeyd İbnu Abdirrahman'ın bana haber verdiğine göre, Resulullah şöyle buyurmuştur: "Mülk suresi, kabirde, arkadaşı yerine mücadele eder (ve onu azabtan korur). (Tirmizi, Sevabu'l-Kur'an 9, (2892)

44 defa okuyan her beladan kurtulur ve Uyumadan mutlaka okunmalıdır Okuyan kabir azabı çekmez

 • KALEM SURESİ: şerden kurtulmak her murada nail olmak için 71 defa okunur .
 • ELHAKKA SURESİ: Ahıret mutluluguna ermek için 71 defa okunur
 • MEARİC SURESİ: Zafere ermek için 180 defa okunur
 • NUH SURESİ: 1000 defa okuyan kımse düşmanını kahreder
 • CİN SURESİ: Bu süreyi 7 defa okuyan kimse nazardan evhamdan şifaya kavuşur
 • MUZEMMIL SURESİ: 40 defa okuyan kişinin rızgı ummadıgı yerden gelir
 • MÜDDESSİR SURESİ: bu sureyi okuyan nefsi embaresinden kurtulur
 • KIYAME SURESİ: cuma gunu okuyan kımse ahıret saadetıne nail olur
 • İNSAN SURESİ: 70 defa okuyan kotu ahlaktan kurtulur ,Hak dostlarının zumresıne nail olur
 • MURSELAT SURESİ: 7 defa okuyan goz hastalıgına yakalanmaz
 • NEBE SURESİ: ikindiden sora okuyan dunya ve ahıret saadetıne nail olur
 • NAZİAT SURESİ:  bu suretyi her gece okuyan son nefesını kelıme şahedet ile kapar
 • ABESE SURESİ: yakına ermek için 7 defa okunur
 • TEKVIR SURESI: müşküllerin hallı için 7 defa okunur
 • İNFİTAR SURESİ: her murat için 21 defa okunur
 • MUTAFİFFİN SURESİ: aglayan çocugu susturmak için 7 defa okunur
 • İNŞIKAK SURESİ: dogumun kolay olması için 7 defa okunur
 • BURUC SURESİ: Fitneci ve hasetcilerin şerrinden kurtulmak için 10 defa okunur
 • TARIK SURESİ: cinlerin şerinden kurtulmak için 3 defa okunur
 • A’LA SURESİ: 3 defa okuyan seferden selametle döner
 • ĞAŞİYE SURESİ: vucuttakı her turlu yelin izalesi için 3 defa okunur
 • FECR SURESİ:  Peygamberimiz (s.a.v.) buyurmuş ki : " Kim her gün Fecr suresini okursa, o, kıyamet günü kendisi için bir nur olur " belanın uzaklaşması için 7 defa okunur.
 • BELED SURESİ: kıyamette hesabın kolay geçmesi için 7 defa okunur
 • ŞEMS SURESİ: her turlu beladan korunmak için 41 defa okunur
 • LEYL SURESİ: 180 defa okuyan fakırlıkten kurtulur
 • DUHA SURESİ: OKUMAYA DEVAM EDENLER RUHİ BUNALIMDAN SIKINTIDA KURTULUR
 • İNŞİRAH SURESİ : Okumaya devam edenler ruhi bunalım sıkıntıdan kurtulur
 • TİN SURESİ: 7 defa okuyan kimse kotu ahlaktan kurtulur
 • ALAK SURESİ: 7 defa okuyan kımsenın sozu gecerlı olur
 • KADİR SURESİ: her müşkülün hallı için 21 defa okunur
 • ZİLZAL SURESİ: 40 bin defa okuyan düşmanını helak eder
 • ADİYAT SURESİ: 3 defa ıkuyan nazardan korunur
 • KARİA SURESİ: her işin intızamı için 100 defa okunur
 • TEKASUR SURESİ: dunyavi uhrevi musibetlerden kurtulmak için gunde 3 defa okunur
 • ASR SURESİ: İÇ HASTALIKLARIN ŞİFASI İÇİN YAZILARAK SUYU İÇİLİR 70 defada okunur
 • HÜMEZE SURESİ: insanların zemmındenden ve iftırasından kurtulmak için 21 defa okunur
 • FİL SURESİ: AKŞAMLA YATSI 1000 DEFA OKUYAN KIMSE HER TURL MURADINA NAİL OLUR
 • KURAYŞ SURESİ: zengin guzel ahlak için ve musıbetlerden korunmak için 7 defa okunur
 • MAUN SURESİ: 41 Defa okuyan Hz.Muhammed ( Sallallahu Aleyhi Ve Sellem ) 'i ruyasında görür.
 • KEVSER SURESİ:100 defa okuyan muradına nail olur resulu ekremi ruyasında gorur
 • KAFIRUN SURESİ: YATARKEN OKUYAN İMANINI ŞEYTANDAN KORUR
 • NASR SURESİ: her muradın halli için 1000 defa okunur
 • TEBBET SURESİ: düşmanın helaki için 1000 defa okunur
 • İHLAS SURESİ: 100 DEFA OKUYAN KAMIL BİR İMANA ,10 DEFA OKUYANIN KİMSENİN AMELİNE GUNAH YAZILMAZ ,1000 DEFA OKUYANIN VUCUDU KABIRDE ÇURUMEZ ,ONBİNDEFA OKUYAN HER MURADINA NAİL OLUR. 66 defa okuyanın sırtını kimse yere getiremez.Velilerden sayılır.
 • FELAK SURESİ: sihri tesirsiz hale getirmek,ve şeytan korunmak için 41 defa okunur. Felak suresini 5 defa okuyan kişi belalardan emin olur.Borçlarını ödemeye mufakkak olur.ALACAKLARINI ALIR.
 • NAS SURESİ: cin şerrinden ve evhamdan korunmak için 21defa okunur.
 • BEYYINE SURESİ: bu sureyi vird edinerek devamlı okuyanlar kamil insanların makamına ererler
Kaynak: 
http://www.manevihayat.com/forum/konu/kuranda-114-mubarek-surenin-fazileti.2569/

Yorumlar

S.a sadece gunduzmu okunacak yoksa gece okunabiliyo mu

S.a hocam allah rizasi icim sorcam soruyu cevaplayin hergum diyo ya gunduz yetiiyo ben yatsidan sonra okuyorum.o da oluyou yoksa ila gunduz mu olacak şimdiden Allah razi olsun

Teşekkürler

Verdiğiniz bilgiler için teşekkürler. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun, işini gücünü rast getirsin...

Allah huzur nasip eylesin cümlemize

Yeni yorum ekle

Yandex.Metrica