Paylaşımlarım

Aleyhissalatu vesselam

Aramak İstediğiniz Konuyu Alttaki Kutucuğa Yazınız

Reklam

Hz.Ali R.A. Şöyle Nakleder ( Hadisi Şerif )

Hz.Ali R.A. Resulullah Sallallahu Aleyhi Ve Sellem'in Şöyle buyurduğunu Nakleder ( Hadisi Şerif ):

İnsanlar, fakirleri horladıkları, Dünya'yı imar etmeye düşkünlük gösterdikleri ve para biriktirmek üzere birbirlerinin üzerlerine hücum ettikleri vakit Cenabı Hak onlara şu dört belayı musallat eder:

  1. Kıtlık
  2. Devlet Başkanının Zulmü
  3. Memurların Hıyaneti
  4. Düşmanları karşısında korku

Yahudiler ve Hıristiyanlarla ile İlgili Ayet ve Hadisler

En`âm Suresi 20. Ayet Meali: Kendilerine kitap verdiğimiz milletlerin bilginleri, Peygamber´i kendi oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar. Kendilerine yazık edenler ancak iman getirmezler.

MAİDE SURESİ 69.Ayet: “… O kişiler ki, YAHUDİ olmuşlardır. Bir de o sabiler ile HIRİSTİYANLAR; işte her kim ALLAH’A VE O SON RESULÜNE İNANIR ayrıca Salih bir amel de işlerse, artık onlar üzerine hiçbir kork yoktur ve ancak onlar mahzun olmayacaklardır.”

MAİDE SURESİ 17.Ayet: “Andolsun “ŞÜPHESİZ ALLAH MERYEM OĞLU MESİH’TİR.” DİYENLER KÜFRE DÜŞMÜŞTÜR KAFİR OLMUŞTUR ......

Hadis-i şerifte, "Yakında büyük fitneler olacak o fitnelerde (yerinde) oturanlar ayaktakilerden, ayaktakiler yürüyenlerden, yürüyenler koşanlardan, daha hayırlı olacaklar." buyuruluyor.

(Ebu Hureyre’den nakledildiğine göre) Resulullah (asm.):

“Yakında büyük fitneler olacak, o fitnelerde (yerinde) oturanlar ayaktakilerden, ayaktakiler yürüyenlerden, yürüyenler koşanlardan, daha hayırlı olacaklar. Kim o fitne içinde bulunmuş olursa, ondan uzak dursun. O zaman bir iltica yeri, sığınacak mekan bulursa ona sığınsın.” (Sahihu’l-Buhari VIII, 92; Tefriru’l-Kurani’l-Azim II, 43; Sunenu İbn-i Mace, II, 3961.)

abdest alırken okunacak dualar

Selef-i salihin olarak nitelendirilen İslâm âlimleri tarafından tanzim edilmiş ve abdest esnasında okunması tavsiye edilen bazı dualar vardır. Abdest alacak kimse, abdeste başlarken “Eûzü ve Besmele” çektikten sonra sırasıyla şu duaları okur:

1) Eller Yıkanırken Okunacak Dua

اَلحَمْدُ الَّذ۪ى جَعَلَ الْمَاءَ طَهُورًاوَجَعَلَ اْلاِسْلاَمَ نُورًا

Okunuşu: “Elhamdulillâhillezî ce’alel-mâe tahûren ve ce’alel-İslâme nûra.”

KUR’AN’DA GEÇEN İSİMLER

Yeni doğan çocuğuna güzel isim vermek, her Müslüman anne ve babanın en mühim vazifelerinden biridir. Dünyada ve ahirette (kıyâmet gününde) herkes ismiyle çağrılacağından dolayı çocuğa güzel mânâya gelen isimleri vermek gerekiyor. Bu anlamda bir Müslüman ebeveyn çocuğuna nasıl bir isim verebilir?

Çocuğa verilen isim, hem dünyada hem de ahirette geçerlidir. Hz. Muhammed (s.a.v.) Efendimiz sadece çocukların değil, yetişkinlerin ismiyle de alâkadar olmuş, kötü bulduğu isimleri değiştirmiştir.

İSLAM’A GÖRE ÇOCUĞA NASIL İSİM VERİLİR?

GEÇİM DERDİYLE İLE İLGİLİ AYETLER VE HADİSLER

“Annelerin yiyecek ve giyeceği, örfe göre babaya aittir.” Bakara sûresi (2), 233

Bu âyette boşanmış kadınların çocuklarını emzirme durumu ele alınmaktadır. Çocuk babaya ait kabul edildiği için, onun emzirilmesini sağlamak da babanın görevidir. Baba maddî imkânları ölçüsünde, çocuğunu emziren kadının yiyeceğini ve giyeceğini temin eder. Bunun miktarını belirlemek problem olursa, hakem kabul edilen bir üçüncü şahıs da bu miktarı tayin edebilir. Bununla beraber yapılacak bu ödeme, babayı sıkıntıya sokacak kadar fazla olmayacaktır.

Bankada çalışan kişinin maaşı haram mıdır; Maaşından çocukları yerse ne olur ?

İlk günlerinden bu yana İslâm'ın mücadele ettiği, kökünü kazımaya çalıştığı kötü alışkanlıklardan ve musibetlerden ikisi içki ve fuhuş ise, öbürü de hiç şüphesiz faizdir. Bunlar Cahiliye Arapları ile bütünleşmiş, hayatlarından birer parça olmuş, kan ve damarlarına işlemişti. İslâmiyet kısa zamanda bunu ortadan kaldırdı. Nitekim asırlar boyunca İslâm ülke ve cemiyetlerinde faizin esamesi okunmazdı. Ne zaman ki cahiliye inanç ve âdetleri yeniden hortlamaya yüz tuttu; beraberinde de bütün unsurlarını toplayıp geldi. İçki, fuhuş, kumar, müstehcenlik ve faiz bu belâlardan bazılarıdır.

Midye veya kalamar yemek haram mıdır ?

Bazıları, Hanefi mezhebinde haram diğer mezheplerde ise helal diyor, ne dersiniz? - Hangi deniz ürünleri yenir; ıstakoz, yengeç, ahtapot, midye, istiridye?

Midye yemek Hanefi mezhebine göre caiz değildir. Zaruri bir hal yoksa yememek evladır. Mezhepleri ihtiyaç olmadan taklit etmek doğru değildir.

“Taze et yemeniz için denizi sizin hizmetinize veren Allah’tır.”1

mealindeki âyet-i kerime ile,

“Denizde avlanmak ve onları yemek size helâl kılındı ki; hem size hem de yolcu olanlarınıza faydalı olsun.”2

Peygamberimiz (sav) kimlere beddua etmiştir?

Tam adı Utbe bin Ebî Leheb bin Abdülmuttalib el-Kureyşî el-Haşimîdir. Künyesi ise, Ebû Vâsi’dir. Peygamberlikten önce Resul-i Ekrem Efendimizin (a.s.m.) mübarek kızlarından Hz. Rukiye (r.anha) ile evlenmişti. Nübüvvetten sonra İslâm dinine olan düşmanlıklarından dolayı başta babası Ebû Leheb olmak üzere ailesinin de baskılarıyla Hz. Rukiye’yi (r.anha) boşamıştır.

Peygamber efendimiz beddua etmiş midir ?

İslâm, Müslümanların kendileri ve diğer Müslümanlar aleyhinde beddua etmelerini yasaklamıştır. Peygamber Efendimiz (s.a.s.):

"Kendi aleyhinize, evlâtlarınızın ve mallarınızın aleyhine sakın beddua etmeyiniz ki; duaların kabul olacağı bir saate rastlarsınız da bedduanız kabul olmuş olur." (Riyazü's-Sâlihin Tercümesi, III/82) 

buyurmuştur.

Vakia Suresi ile ilgili hadisler

806 - İbnu Mes'üd (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resülullah (aleyhissalâtu vesselâm) şöyle söyledi: "Kim her gece Vâkıa suresini okursa ona fakirlik gelmez. Müsebbihat'da, (Sebbeha veya Yüsebbihu ile başlıyan surelerde) bir âyet vardır, (sevabca) bin âyete bedeldir. " Rezîn'in ilavesidir.

807 - Ebü Saîd el-Hudrî (radıyallahu anh), "(Sağcılar)... ve kadri yükseltilmiş döşeklerdedirler" (Vâkıa, 34) meâlindeki âyet hakkında, Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)'ın şunu söylediğini nakleder:

Subbuhun kuddusün rabbüna ve rabbül melaiketi verruh Duası Namazda Secdede

Subbuhun kuddusün rabbüna ve rabbül melaiketi verruh Duası Namazda Secdede

"Subbuhun kuddusün rabbüna ve rabbül melaiketi verruh" duasını namazların secdesinde okumak sünnettir.

Ancak cemaatle kılınan namazlarda namazı uzatmamak için okunmaz.

Teravih namazı kılınırken, namaz aralarında bu dua okunabilir. (İbn Abidin, Reddü'l-Muhtar, 2/46)

Excel'de sayfa koruma şifresini kaldırma

Faydalı olabileceğini düşündüğüm bir konuyu sizinle paylaşmaya karar verdim. Konumuz başlıktan da anlaşıldığı gibi Microsoft Office Excel belgelerinde bulunan sayfa koruması şifresini kaldırmak. Bu işlem için bir çok bulunabilir ama aslında program olmadan da çok kolay bir şekilde yapılabildiğini göreceğiz. 

 

Kutlu Nebi Alemlere Rahmet Gözümünüz Nuru Resulu Ekrem Hz.Muhammed Sallallahu Aleyhi Ve Sellem diyor ki

Kutlu Nebi Alemlere Rahmet Gözümünüz Nuru Resulu Ekrem Hz.Muhammed Sallallahu Aleyhi Ve Sellem diyor ki :

.... Eğer bütün insanlar sana fayda vermeye çalışsalar ancak Allah'ın yazdığı kadar fayda verebilirler, Eğer bütün insanlar sana zarar vermeye çalışsalar ancak Allah'ın yazdığı kadar zarar verebilirler ...

Dua ile ilgili ayetler... Dua ayetleri oku, kuran meali dinle

  1. Bakara Suresi, 127. ayet: İbrahim, İsmail'le birlikte Evin (Ka'be'nin) sütunlarını yükselttiğinde (ikisi şöyle dua etmişti): "Rabbimiz bizden (bunu) kabul et. Şüphesiz, Sen işiten ve bilensin";
  2. Bakara Suresi, 186. ayet: Kullarım Beni sana soracak olursa, muhakkak ki Ben (onlara) pek yakınım. Bana dua ettiği zaman dua edenin duasına cevap veririm. Öyleyse, onlar da Benim çağrıma cevap versinler ve Bana iman etsinler. Umulur ki irşad (doğru yolu bulmuş) olurlar.
  3. Al-i İmran Suresi, 38. ayet: Orada Zekeriya Rabbine dua etti: "Rabbim, bana Katından tertemiz bir soy armağan et. Doğrusu Sen, duaları işitensin" dedi.

İnsan dünya üzerindeki varlığını ne kadar zamandır sürdürmektedir ?

İlk insan Hz. Adem (as)'den bu yana ne kadar zaman geçmiştir? Ve bu hususta ileri sürülen yüz binler yıllık tarihler, ne derece doğrudur?

Bugünkü kabule göre, dünya beiş milyar yıl önce sıcak ve yoğun bir gaz kümesi idi. Dört milyar yıl önce ise, koyu bir ateş topu halinde bulunuyordu. Hayat ise, tek hücrelilerin ortaya çıktığı bir milyar yıl öncesine dayanıyor.

Bu tahmin, çağlar boyunca zamanın hep aynı aktığı ve sabit kaldığı düşünülerek yapılıyor. Halbuki zamanın değişken bir boyut olduğu ve onun, atomda, ışınlarda, olayların başında ve sonunda farklı bir seyir takip ettiği anlaşıldı. Bu durum, bir ırmağın yeryüzü şartlarına göre aynı hızlarda seyretmemesine benziyordu.

İslamda sakal kesmenin durumu - sakal kesmek haram mıdır

Sakal, yetişkin erkeklerin yanak, çene ve yüzlerinin alt kısımlarında çıkan kıllar.

İnsanları en güzel şekilde yaratan Cenab-ı Allah peygamberleri vasıtasıyla kulluk görevlerini onlara bildirdiği ve öğrettiği gibi, kılık-kıyafetlerini de belirlemiştir.

Allah Teâlâ, insanların bedenlerinde saç, sakal ve diğer kılları yaratmış, peygamberleri de bunlardan bir kısmının giderilmesini veya kısaltılmasını, bir kısmının da kesilmeyerek uzatılmasını tebliğ etmiş ve bu konuda insanları uyarmışlardır.

iki defa öldürdün dirilttin ayeti - Mümin suresi 11. ayette iki kez öldürüleceğimiz söylenirken, Duhan suresi 56. ayette, ilk ölüm dışında başka ölümün olmadığı

Bakara suresinin

"Allah sizi ölü iken diriltti. Sonra öldürecek, sonra diriltecek, nihayet Ona döndürüleceksiniz."

mealindeki 28. âyetini, Beydavi ve diğer tefsirler şöyle açıklıyor:

Çocuğun ana rahminde can verilmesinden önceki hali için ölü, can verilmesine de diriltme denmiştir. Yani insan, bir defa ana rahminde, bir de kabirden sonra diriltiliyor. İki ölü hali vardır; biri ana rahmindeki canlılıktan önceki durumu, bir de kabirdeki hali. Yani hepsi iki ölüm, iki diriltmedir.

Soruda geçen ayete gelince:

işrak namazı nasıl kılınır, kuşluk namazı nasıl kılınır

Değerli kardeşimiz,

Sabah namazının farzından sonra nafile namaz kılınmaz. Ancak güneş doğduktan ve kerahet vakti çıktıktan sonra kılınır. Buna kuşluk namazı denilir.

Kuşluk namazı, en az iki rekat olup, sağlam görüşe göre, dört veya sekize kadar kılınabilir. Mendup bir namazdır. Vakti, güneşin bir mızrak boyu yükselmesi ile başlayıp, zeval vaktine yirmi dakika veya yarım saat kalıncaya kadar devam eder.

Hz. Âişe (ra)'den şöyle dediği nakledilmiştir:

sabah namazından sonra namaz kılınır mı

Değerli kardeşimiz,

Sabah namazının farzından sonra nafile namaz kılınmaz. Ancak güneş doğduktan ve kerahet vakti çıktıktan sonra kılınır. Buna kuşluk namazı denilir.

Kuşluk namazı, en az iki rekat olup, sağlam görüşe göre, dört veya sekize kadar kılınabilir. Mendup bir namazdır. Vakti, güneşin bir mızrak boyu yükselmesi ile başlayıp, zeval vaktine yirmi dakika veya yarım saat kalıncaya kadar devam eder.

Hz. Âişe (ra)'den şöyle dediği nakledilmiştir:

Güneş doğduktan sonra kılınan namazın adı

Değerli kardeşimiz,

Sabah namazının farzından sonra nafile namaz kılınmaz. Ancak güneş doğduktan ve kerahet vakti çıktıktan sonra kılınır. Buna kuşluk namazı denilir.

Kuşluk namazı, en az iki rekat olup, sağlam görüşe göre, dört veya sekize kadar kılınabilir. Mendup bir namazdır. Vakti, güneşin bir mızrak boyu yükselmesi ile başlayıp, zeval vaktine yirmi dakika veya yarım saat kalıncaya kadar devam eder.

Hz. Âişe (ra)'den şöyle dediği nakledilmiştir:

Bu dünyada sahip olacağın ve bırakabileceğin en büyük zenginlik

Bu dünyada sahip olabileceğin ve arkanda bırakabileceğin EN BÜYÜK ZENGİNLİK arkandan Kur'an'la Dua edecek bir Eş ve Evlatlar ve Dostlar bırakabilmektir.

Ne diyor anam babam feda gözümün nuru alemlere rahmet Resulullah Hz.Muhammed Sallalahü Aleyhi Ve Sellem Efendimiz:

"Ağızların tadını kaçıran ölümü çokça hatırlayın." (Tirmizi/2307)

İsmi Azam duası ve tevessül Duası - Allah'ın izniyle kabul olacağı vaad olunan dualar

Size kesin kabul olacak iki dua öğreteyim: İsmi Azam duası ve tevessül Duası 

İSMİ AZAM DUASI 

Büreyde radiyallahü anh anlatıyor:

“Resulullah (sallallahü aleyhi vesellem), bir adamın şöyle söylediğini işitti:

HACAMAT (HİCAMAT), HACAMAT NEDİR, TÜRKİYE HACAMAT

İki omuz arasından, sırttan, başın arka tarafından yahut vücudun herhangi bir yerinden tedavi maksadıyla bardak, şişe veya boynuzla kan aldırma. Peygamberimiz (s.a.s)'in sağlıkla ilgili tavsiyelerinden ve bizzat tatbik ettiği sünnetlerindendir.

Hacamat, sebebi belli bir hastalığın tedavisi olmaktan ziyade kan fazlalığının vücutta meydana getirdiği rahatsızlıkları gidermek için kullanılan genel bir tedavi usûlüdür.

Kuran'da 5 Vakit namazın vakitleri hakkında hangi ayetler ve kanıtlar mevcut

Bu Dünya'da Amel Var Hesap Yok, Ahirette Hesap Var Amel Yok ! Hz.Ali ( R.A.)

Amel demişken :

Ama benim Kalbim temiz demek Amel olarak geçmiyor Allah öyle söylüyor yapacak bişey yoksa herkesin kalbi temiz kendine göre ! Önemli olan Allah'ın indinde kalp temizliği ! O temizlik de farzların ne kadar yapıldığına bağlı bir  temizlik ...

Bak ne diyor İlmin sahibi Allah ( C.C. ):

Yandex.Metrica