Kur'an-ı Kerim

Allahumme Salli Ala Muhammedin ve Ala Ali Muhammed

Reklam

ARAPÇA OKUMAK İÇİN TIKLAYIN

Henüz Yapım Aşamasındayım 22.Cüz ve 441.Sayfadayım.Vakit sorunu yaşıyorum Vaktime Bereket İçin Dua Edin .. Allah RAZI Olsun ...

 

Fatiha Sûresi 001.Ayet
Bismillâhirrahmânirrahîm

Rahmân ve rahîm olan Allah'ın ismi ile.

Fatiha Sûresi 002.Ayet
El hamdu lillâhi rabbil âlemîn (âlemîne).

Hamd (övme ve övülme), âlemlerin Rabbi Allah'a mahsustur.

Fatiha Sûresi 003.Ayet
Er rahmânir rahîm(rahîmi).

O, rahmândır ve rahîmdir.

Fatiha Sûresi 004.Ayet
Mâliki yevmid dîn(dîne).

Ceza gününün mâlikidir.

Fatiha Sûresi 005.Ayet
İyyâke na’budu ve iyyâke nestaîn(nestaînu).

(Rabbimiz!) Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız.

Fatiha Sûresi 006.Ayet
İhdinas sırâtel mustakîm(mustakîme).

(Bu istiane'n ile) bizi, SIRATI MUSTAKÎM'e hidayet et (ulaştır).

Fatiha Sûresi 007.Ayet
Sırâtallezîne en’amte aleyhim gayril magdûbi aleyhim ve lâd dâllîn(dâllîne).

Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yolunu; gazaba uğramışların ve sapmışların yolunu değil! Âmin.

Reklam