Zilhicce Ayı İçin Tavsiye Edilen 5 Zikir, zilhicce ayı zikirleri ve anlamları, zilhicce ayı zikirleri arapça, zilhicce ayı zikirleri 2014, zilhicce ayı zikirleri 2013, zilhicce ayı zikirleri cübbeli hoca, zilhicce ayı zikirleri türkçe, zilhicce ayı 2015

Aleyhissalatu vesselam

Aramak İstediğiniz Konuyu Alttaki Kutucuğa Yazınız

Reklam

Kur'an-ı Kerim'de Fecr Suresi'nin başında, "On geceye yemin olsun ki ?" ifadeleriyle bahsedilen bu on gecenin ne muazzam bir hazine olduğunu ne yazık ki hakkıyla bilemiyoruz. Bazı kaynaklarda bu on gecenin Ramazan'ın son on günü veya Muharrem'in onuncu gününe (Aşure Gününe) kadar olan on gün olduğu kayıtlı olsa da genel görüş ve kabul, bu mübarek on günün Zilhicce ayının ilk on günü olduğudur.

Yani her senenin Kurban Bayramından önceki ilk dokuz günü ve Kurban bayramı günü olmak üzere tam "on gün" ...

KURBAN BAYRAMI GECESİ NAMAZI İÇİN TIKLAYIN ( ABDULKADİR GEYLANİ )

Zilhicce Ayının Başındaki ilk 10 gün içinde Kılınacak Çok Faziletli Bir Namaz:

4 Rekatlık Bir Namaz Kılınır ve Her Rekatında

1 Fatiha Suresi
1 Felak Suresi
1 Nas Suresi
3 İhlas Suresi
1 Ayetel Kürsi Suresi

Okunur ve Ardından da Namaz bittikten sonra, ellerini açmalı ve şöyle dua etmelidir:

“İzzet ve Ceberut sahibi Allah (cc), noksan sıfatlardan münezzehtir. Kudret ve melekût sahibi Allah (cc), noksan sıfatlardan münezzehtir. Ölümü olmayan diri Allah (cc), noksan sıfatlardan münezzehtir. Kendisinden başka ilâh yoktur; öldürür ve diriltir. Kulların ve ülkelerin Rabbi olan Allah (cc), noksan sıfatlardan münezzehtir. Çokça temiz mübarek bir şekilde, her hal ü kârda Allah'a (cc) hamdolsun. Allah (cc) büyükler büyüğüdür. Rabbimizin şanı yücedir; ilmi ve kudreti her yerde geçerlidir.”

Bundan sonra, ne dileği var ise dilemelidir, böyle eden kimseye; Allah (cc) Beytini (Kabe-i Muazzama’yı) ve Peygamber’in (asm) kabrini ziyaret eden, Allah (cc) yolunda cihat eden kimsenin sevabını verir.

Allah-ü Taâlâ'dan ne gibi bir dilekte bulunur ise Allah (cc), onu kendisine ihsan eyler. Bir kimse, o on gecelerin her birinde, bu namazı tek tek kılar ise, Allah (cc) onu en yüksek Firdevs Cennetine koyar. O kimsenin her kötülüğü silinir ve kendisine şöyle denir:

“Yeniden iyi şeyler yapmaya başla.”

Arefe günü geldiği zaman, bir kimse onun gündüzünü oruçlu geçirir de; gecesinde de anlatılan namazı kılar ise, bu anlatılan duayı da okuyarak Allah’ın (cc) huzurunda ağlayarak yalvarır ise, Allah (cc) meleklerine şöyle buyurur:

“Ey meleklerim şahit olun; bu kulumu bağışladım, hac edenlerin sevabına da ortak ettim.”

Resulullah (asm) Efendimiz daha sonra şöyle buyurdu:

“Kıldığı namazdan ve ettiği duadan dolayı, Allah (cc) bu kuluna ettiği ihsanı melekler duyunca sevinir ve birbirlerine müjdelerler.” (Gunyet’üt Talibin_Abdül Kadir Geylani) 

100 er KERE OKUNACAK ZİKİRLER

Havariler, Hz. İsa ' ya ( Aleyhisselam ) Bu duaları okuyanların sevabı nedir diye sorduklarında Altta yazdığım faziletleri söylemiştir.

1- *Lâ ilâhe illallâhü vahdehû lâ şerîke leh. Lehül-mülkü ve lehül-hamdü yuhyî ve yümît.biyedihil-hayr. Ve hüve alâ külli şey'in kadîr"

MANASI: Allahtan başka ilah yoktur. o tektir onun hiçbir ortağı yoktur mülk ona aittir hamd ona mahsustur,diriltir ve öldürür,tüm hayırlar onun kudret elindedir o herşeye hakkıyla gücü yetendir.

Fazileti:  100 kere okuyan kimsenin ameli gibi bir amel, yer halkından hiçbirine yazılmaz.O kul , kıyamet günü en fazla hasenenin sahibi olur.

Reklam: 

2- *"Eşhedü en lâ ilâhe illallâhu vahdehû lâ şerîke leh, ilâhen vâhiden sameden lem yettahiz sâhibeten ve lâ veleda" 

MANASI: Ben şahitlik ederimki Allahtan başka ilah yoktur,o tektir hiçbir ortağı yoktur,Tek bir ilahtır,herşey ona muhtaçtır o hiçkimseye muhtaç değildir hiçbir eş ve çocuk edinmemiştir.

Fazileti:  100 kere okuyana Allah-u Teala bir milyon hasene yazar, bir o kadar da günahlarını siler ve onun cennette derecesini on bin derece yükseltir.

3- *"Eşhedü en Lâ ilâhe illallâhu vahdehû lâ şerike leh, lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyî ve yümît ve hüve hayyün lâ yemût biyedihil hayr ve hüve alâ külli şey’in kadîr"

MANASI: Ben şehadet ederimki Allahu Teala’dan başka hiçbir İlah yoktur; Mülk o'nundur, hamd o'na mahsustur.O diriltir,o öldürür.Allah hiç ölmeyecek olan tek diridir.Bütün hayırlar onun dilemesiyledir.Ve o herşeye hakkıyla gücü yetendir.

Fazileti: 100 kere okuyana Gökten yetmişbin melek gelir , elleri açık bir halde inerler ve bu zikiri yapanlara salat ve rahmet yağdırırlar.

4- *"Hasbiyallahu ve kefâ. Semi'allahu li-men deâ. Leyse verâ-Allahi muntehâ"

MANASI: Allah yeter artar.Allah dua edeni işitir.Allahtan gayrı varılacak yer yoktur.Dua edenin duasını kabul eder.Rızasını kazanmak için uğruna mücadele edilen tek ALLAH’DIR.

Fazileti: 100 kere okuyanı melek alıp , Melek alıp Rahman Te'ala'nın huzuruna koyar.Rahman Te'ala o anda o okuyana nazar buyurur.Allah-u Te'ala 'nın kendisine bir defa tecelli bulunduğu kişiyse asla bedbaht olmaz.

5- *"Allahumme lekel hamdu kema negu lu ve hayran mimma negulu , Allahumme leke salati ve nusuki ve mahya ya ve memati ve leke Rabbi turasi ,Allahumme inni euzu bike min azabil-kabri ve min şetetil-emr,Allahumme inni es eluke min hayri ma tecri bihirrihu."

MANASI: Ey Allah senin buyurduğun gibi hamdler sana mahsustur.Bizim hamdimiz sana yakışmıyor.Sen kendini nasıl biliyorsan senin istediğin gibi hamd sana olsun.Bizim dediklerimizden daha hayırlı hamdler sana olsun.Biz nimetinin kadrini bilemiyoruz.Azametini takdir edemiyoruz.Ya Rabbi namazım,kurbanım,hayatım,ölümüm her şeyim sana ait.Ne İbadet yapıyorsam senin yardımınla yapıyorum.Yarabbi ne bırakıyorsam sana aittir.ben faniyim.Ya Rabbi kabir azabından sana sığınıyorum.Ya Rabbi dağınık işlerden sana sığınıyorum.Ya Rabbi kalbimi ve aklımı sende topla, rızanda topla.Ya Rabbi rüzgarın getirdiği felaketlerden sana sığınıyorum.

Fazileti:  Hz.İsa ' ya sorulduğunda açıklayamacağını söylemiştir.

Kategori Şeysi: 
Kaynak: 
Cübbeli Ahmet Hoca

Yorumlar

...BiSMiLLAHiRRAHMANiRRAHiM...EY ALLAHIM NURANİ ASLIN ŞECERESİ RAHMANİYET KABZASININ PARLAMASI İNSAN MAHLUKATININ EN FAZİLETLİSİ CİSMANİ SURETLERİN EN ŞEREFLİSİ RABBANİ SIRLARIN MADENİ SEÇİLMİŞ İLİMLERİN HAZİNELERİ KALPLERİN HEKİMİ VE DEVASI BEDENLERİN AFİYETİ VE ŞİFASI GÖZLERİN NURU VE ZİYASI NAZARGAHIN OLAN RAHMET PINARI SENİN SONSUZ KUDRETİNLE TAHAKKUK EDEN YAKUT VE İNCİ TANESİ MANA İLİMLERİNİN MÜBAREK ZATI AHMEDİYESİNDE NEŞET EDEN GÖZ KAMAŞTIRICI NUR MARİFETLERİN TECELLİGAHI VE KAYNAĞI HAKKIN HAKİKATiN GÖRÜNEN GÖZÜ HAKİKİ SALTANATIN ANCAK ONUN MARİFETİYLE TECELLİ EDİLDİĞİ VE EDİLECEĞİ MARİFETLERİN KAYNAĞI SIRATI MÜSTAKİMDE SEBAT ETME SONUCU ZİRVEYE TAHT KURAN O RUHLARIN EN ASİLİNİN SAHİBİ VE O RUHLARIN EN TEMİZİNİN SAHİBİ VE O RUHLARIN EN ULUSUNUN SAHİBİ HAK VE HAKİKATİN APAÇIK YÜZÜ SENİN SONSUZ KUDRETİNLE VE CELALİNLE EN GÜZEL AHLAKI HAMİDEYE SAHİP OLAN KAPALILIKLARI AÇAN GEÇMİŞE SON VEREN HAKKA HAKİKATLE DESTEK OLAN MAHLUKATI SENİN DOSDOĞRU YOLUNA İLETEN EN ÜSTÜN UBUDİYET MERTEBELERİNİN SAHİBİ TÜKENMEK BİLMEYEN HAZİNENİN MÜMESSİLİ GİZLİ AŞİKAR NUR TİMSALİ ZATININ AYAN BEYAN APAÇIK MUCİZESİ YAĞMUR TANELERİNİ TAŞIYAN RAHMET BULUTLARI ARASINDA ÇAKAN ŞİMŞEKLER MİSALİ ZAMANIN VE DENİZLERİN ENGELLEYEMEDİĞİ BÜTÜN MEKANLARI KUŞATAN KAİNATI AYDINLATAN ALEMLERE RAHMET OLARAK GÖNDERDİĞİN EFENDİMİZ MUHAMMEDE VE ONUN HAMD SANCAĞI ALTINDA TOPLAYACAĞI PEYGAMBERLERE ZATININ İLMİNDE BULUNANLARIN EBEDE KADAR OKUYABİLECEKLERİ TOPYEKUN MİKTARINCA VE ZATININ MÜLKÜNÜN DEVAMI SÜRESİNCE SALAT VE SELAM EDİVER . EY ALLAHIM ONLARI MÜBAREK KILIVER . EY ALLAHIM BU OKUDUĞUM SALAVATI PEYGAMBERLERİNİN SONUNCUSUNUN İSLAMİYETİ ÖĞRENDİĞİ VE YAŞADIĞI KADAR BENİMDE DÜNYADA YAŞADIĞIM MÜDDETÇE İSLAMİYETİ ÖĞRENEBİLMEME VE YAŞAYABİLMEME VESİLE KILIVER . ALEMLERİN RABBİ ALLAHA SONSUZ HAMDÜ SENA OLSUN .

sagolun kardesler

sagolun kardesler , bu sayfa cok guzel.

Allah(c.c) sizlerden razı olsun.

Bu izzet ve ceberut sahibi Allah (cc), noksan sıfatlardan münezzehtir. Kudret ve melekût sahibi Allah (cc), noksan sıfatlardan münezzehtir. Ölümü olmayan diri Allah (cc), noksan sıfatlardan münezzehtir. Kendisinden başka ilâh yoktur; öldürür ve diriltir. Kulların ve ülkelerin Rabbi olan Allah (cc), noksan sıfatlardan münezzehtir. Çokça temiz mübarek bir şekilde, her hal ü kârda Allah'a (cc) hamdolsun. Allah (cc) büyükler büyüğüdür. Rabbimizin şanı yücedir; ilmi ve kudreti her yerde geçerlidir.” duasının arapçasını da yazar mısınız? Diğer zikirler arapça ama bu duanın orucunu bir türlü bulamadım.

5. zikrin ilk cumlesinde yanlıslık var gibi geldi kontrol eder misiniz kame kema olmayacak mı

Niyeti ne yapmamız gerek Allah rızası için Zilhicce ayının başındaki namazı kılmaya ALLAH-U EKBER ?

Zilhicce Ayının Başındaki ilk 10 gün içinde Kılınacak Çok Faziletli Bir Namaz: 4 Rekatlık Bir Namaz Kılınır ve Her Rekatında 1 Fatiha Suresi 1 Felak Suresi 1 Nas Suresi 3 İhlas Suresi 1 Ayetel Kürsi Suresi Okunur ve Ardından da Namaz bittikten sonra, ellerini açmalı ve şöyle dua etmelidir: “İzzet ve Ceberut sahibi Allah (cc), noksan sıfatlardan münezzehtir. Kudret ve melekût sahibi Allah (cc), noksan sıfatlardan münezzehtir. Ölümü olmayan diri Allah (cc), noksan sıfatlardan münezzehtir. Kendisinden başka ilâh yoktur; öldürür ve diriltir. Kulların ve ülkelerin Rabbi olan Allah (cc), noksan sıfatlardan münezzehtir. Çokça temiz mübarek bir şekilde, her hal ü kârda Allah'a (cc) hamdolsun. Allah (cc) büyükler büyüğüdür. Rabbimizin şanı yücedir; ilmi ve kudreti her yerde geçerlidir.” Bundan sonra, ne dileği var ise dilemelidir, böyle eden kimseye; Allah (cc) Beytini (Kabe-i Muazzama’yı) ve Peygamber’in (asm) kabrini ziyaret eden, Allah (cc) yolunda cihat eden kimsenin sevabını verir. Allah-ü Taâlâ'dan ne gibi bir dilekte bulunur ise Allah (cc), onu kendisine ihsan eyler. Bir kimse, o on gecelerin her birinde, bu namazı tek tek kılar ise, Allah (cc) onu en yüksek Firdevs Cennetine koyar. O kimsenin her kötülüğü silinir ve kendisine şöyle denir: “Yeniden iyi şeyler yapmaya başla.” Arefe günü geldiği zaman, bir kimse onun gündüzünü oruçlu geçirir de; gecesinde de anlatılan namazı kılar ise, bu anlatılan duayı da okuyarak Allah’ın (cc) huzurunda ağlayarak yalvarır ise, Allah (cc) meleklerine şöyle buyurur: “Ey meleklerim şahit olun; bu kulumu bağışladım, hac edenlerin sevabına da ortak ettim.” Resulullah (asm) Efendimiz daha sonra şöyle buyurdu: “Kıldığı namazdan ve ettiği duadan dolayı, Allah (cc) bu kuluna ettiği ihsanı melekler duyunca sevinir ve birbirlerine müjdelerler.” (Gunyet’üt Talibin_Abdül Kadir Geylani) 

Yeni yorum ekle

Yandex.Metrica