SURE ADLARININ TÜRKÇE ANLAMLARI

Aleyhissalatu vesselam

Aramak İstediğiniz Konuyu Alttaki Kutucuğa Yazınız

Reklam

 1. Abese : "Yüzünü ekşitti."
 2. Adiyât : Nefes nefese koşanlar
 3. Ahkaf : Yer adı
 4. Ahzâb : Hizipler, gruplar, kabileler
 5. A'la : Yüce, büyük, kutlu
 6. Alak : Embriyo, ilgi, pıhtı
 7. Ali İmran : İmran ailesi
 8. Ankebût : Dişi örümcek
 9. A'raf : Cennetle cehennem arası bölge
 10. Asr : Çağ, asır, zaman
 11. Bakara : İnek
 12. Beled : Belde, kent, bölge
 13. Beyyine : Kanıt, belge, aydınlık
 14. Bürûc : Burçlar
 15. Câsiye : Çöken, oturan
 16. Cin : Cin, görünmeyen varlık
 17. Cumua : Cuma, toplanma, topluluk
 18. Duha : Kuşluk vakti
 19. Dühân : Duman, sis, pus
 20. En'am : Hayvanlar, davarlar
 21. Enbiya : Peygamberler
 22. Enfâl : Ganimetler, gelirler, vergiler
 23. Fâtır : Yaratan, varlığın ilkelerini koyan
 24. Fâtiha : Açılış, açan, özetleyen
 25. Fecr : Şafak vakti
 26. Felak : Tan yeri, yarılma, açılma
 27. Fetih : Fetih, açılış
 28. Fil : Fil
 29. Furkan : Işıkla karanlığı, doğruyla eğriyi ayıran
 30. Fussılet : "Ayrıntılı yaptı"
 31. Ğaşiye : Bürüyen, örten, kuşatan
 32. Hac : Ziyaret
 33. Hadid : Demir
 34. Hâkka : Geleceği kuşkusuz olan şey
 35. Haşr : Haşir, toplama, diriltme
 36. Hicr : Bir topluluğun adı
 37. Hucurât : Hücreler
 38. Hûd : Hûd Peygamber
 39. Hümeze : Alaycılar, gıybetçiler
 40. İbrahim : Hz. İbrahim
 41. İhlâs : Samimiyet
 42. İnfitâr : Açılma, yarılma, parçalanma
 43. İnsan(Dehr) : İnsan(Zaman)
 44. İnşıkak : Yarılma, ayrılma, kopma
 45. İnşirah : Gönül ferahlığı, iç açılması
 46. İsra : Gece yürüyüşü
 47. Kaaria : Şiddetle çarpan
 48. Kadir : Kadir Gecesi
 49. Kaf : "Kaf" harfi
 50. Kâfirun : Kafirler
 51. Kalem : Kalem
 52. Kamer : Ay
 53. Kasas : Peygamberlerin hayat hikayeleri
 54. Kehf : Mağara
 55. Kevser : Kevser havuzu, yoğun güzellik ve iyilik
 56. Kıyamet : Kıyamet
 57. Kureyş : Kureyş Kabilesi
 58. Leyl : Gece
 59. Lukman : Hz.Lokman
 60. Mâide : Sofra
 61. Mâûn : Kamu hakkı, zekât, vergi
 62. Meâric : Miraçlar, yükselme noktaları
 63. Meryem : Hz. Meryem
 64. Muhammed : Hz.Muhammed
 65. Mutaffifûn : Ölçü ve tartıda hile yapanlar
 66. Mücâdile : Hakları için savaşan kadın
 67. Müddessir : Örtüsüne bürünen
 68. Mülk : Mülk , yönetim
 69. Mümin(Ğafir) : Mümin, (Affeden)
 70. Müminûn : Müminler
 71. Mürselat : Görevle gönderilenler
 72. Mümtehine : İmtihan eden
 73. Münafıkûn : İkiyüzlüler
 74. Müzzemmil : Örtüsüne bürünen, köşesine çekilen
 75. Nahl : Balarısı
 76. Nâs : İnsanlar
 77. Nasr : Yardım
 78. Naziât : Çekip koparanlar, yay çekenler
 79. Nebe' : Haber
 80. Necm : Yıldız
 81. Neml : Karınca
 82. Nisa : Kadınlar
 83. Nûh : Hz. Nûh
 84. Nûr : Işık
 85. Ra'd : Gök gürültüsü
 86. Rahman : Rahmeti bol olan
 87. Rûm : Bizanslılar
 88. Sâd : "Sâd"harfi
 89. Saff : Saf tutmak
 90. Saffât : Saf bağlayanlar
 91. Sebe' : Sebâ ülkesi
 92. Secde : Secde
 93. Şems : Güneş
 94. Şuara : Şairler
 95. Şûra : Şûra, toplu denetim
 96. Tâhâ : "Tı" ve "Ha" harfleri
 97. Tahrim : Haramlaştırma, yasaklama
 98. Talâk : Boşama, boşanma
 99. Târık : Târık yıldızı, tokmak gibi vuran
 100. Tebbet : "Eli kırıldı."
 101. Teğabün : Aldatış ve aldanış
 102. Tekâsür : Mal ve evlat çokluğunda yarış
 103. Tekvir : Büküp dürme
 104. Tevbe : Tövbe
 105. Tin : İncir
 106. Tûr : Tûr dağı
 107. Vâkia : Olan, ortaya çıkan
 108. Yâsin : "Ya" ve "Sin" harfleri
 109. Yûnus : Hz.Yûnus
 110. Yûsuf : Hz. Yûsuf
 111. Zâriyât : Tozutup savuranlar
 112. Zilzal : Zelzele
 113. Zühruf : Süs-Püs
 114. Zümer : Zümreler, klikler
Reklam: 
Kaynak: 
http://www.kuranikerimmeali.com/sure-adlarinin-turkce-anlamlari.html
Yandex.Metrica