SURE ADLARININ TÜRKÇE ANLAMLARI

Şerefli Ramazan Ayımız Vatanımıza Milletimize Hayırlı ve Mübarek Olsun inşaAllah ... Rabbim Vatanımızı Yüceltsin Müminleri Korusun inşaAllah ... Amin Amin Amin

Reklam

Aramak İstediğiniz Konuyu Alttaki Kutucuğa Yazınız

 1. Abese : "Yüzünü ekşitti."
 2. Adiyât : Nefes nefese koşanlar
 3. Ahkaf : Yer adı
 4. Ahzâb : Hizipler, gruplar, kabileler
 5. A'la : Yüce, büyük, kutlu
 6. Alak : Embriyo, ilgi, pıhtı
 7. Ali İmran : İmran ailesi
 8. Ankebût : Dişi örümcek
 9. A'raf : Cennetle cehennem arası bölge
 10. Asr : Çağ, asır, zaman
 11. Bakara : İnek
 12. Beled : Belde, kent, bölge
 13. Beyyine : Kanıt, belge, aydınlık
 14. Bürûc : Burçlar
 15. Câsiye : Çöken, oturan
 16. Cin : Cin, görünmeyen varlık
 17. Cumua : Cuma, toplanma, topluluk
 18. Duha : Kuşluk vakti
 19. Dühân : Duman, sis, pus
 20. En'am : Hayvanlar, davarlar
 21. Enbiya : Peygamberler
 22. Enfâl : Ganimetler, gelirler, vergiler
 23. Fâtır : Yaratan, varlığın ilkelerini koyan
 24. Fâtiha : Açılış, açan, özetleyen
 25. Fecr : Şafak vakti
 26. Felak : Tan yeri, yarılma, açılma
 27. Fetih : Fetih, açılış
 28. Fil : Fil
 29. Furkan : Işıkla karanlığı, doğruyla eğriyi ayıran
 30. Fussılet : "Ayrıntılı yaptı"
 31. Ğaşiye : Bürüyen, örten, kuşatan
 32. Hac : Ziyaret
 33. Hadid : Demir
 34. Hâkka : Geleceği kuşkusuz olan şey
 35. Haşr : Haşir, toplama, diriltme
 36. Hicr : Bir topluluğun adı
 37. Hucurât : Hücreler
 38. Hûd : Hûd Peygamber
 39. Hümeze : Alaycılar, gıybetçiler
 40. İbrahim : Hz. İbrahim
 41. İhlâs : Samimiyet
 42. İnfitâr : Açılma, yarılma, parçalanma
 43. İnsan(Dehr) : İnsan(Zaman)
 44. İnşıkak : Yarılma, ayrılma, kopma
 45. İnşirah : Gönül ferahlığı, iç açılması
 46. İsra : Gece yürüyüşü
 47. Kaaria : Şiddetle çarpan
 48. Kadir : Kadir Gecesi
 49. Kaf : "Kaf" harfi
 50. Kâfirun : Kafirler
 51. Kalem : Kalem
 52. Kamer : Ay
 53. Kasas : Peygamberlerin hayat hikayeleri
 54. Kehf : Mağara
 55. Kevser : Kevser havuzu, yoğun güzellik ve iyilik
 56. Kıyamet : Kıyamet
 57. Kureyş : Kureyş Kabilesi
 58. Leyl : Gece
 59. Lukman : Hz.Lokman
 60. Mâide : Sofra
 61. Mâûn : Kamu hakkı, zekât, vergi
 62. Meâric : Miraçlar, yükselme noktaları
 63. Meryem : Hz. Meryem
 64. Muhammed : Hz.Muhammed
 65. Mutaffifûn : Ölçü ve tartıda hile yapanlar
 66. Mücâdile : Hakları için savaşan kadın
 67. Müddessir : Örtüsüne bürünen
 68. Mülk : Mülk , yönetim
 69. Mümin(Ğafir) : Mümin, (Affeden)
 70. Müminûn : Müminler
 71. Mürselat : Görevle gönderilenler
 72. Mümtehine : İmtihan eden
 73. Münafıkûn : İkiyüzlüler
 74. Müzzemmil : Örtüsüne bürünen, köşesine çekilen
 75. Nahl : Balarısı
 76. Nâs : İnsanlar
 77. Nasr : Yardım
 78. Naziât : Çekip koparanlar, yay çekenler
 79. Nebe' : Haber
 80. Necm : Yıldız
 81. Neml : Karınca
 82. Nisa : Kadınlar
 83. Nûh : Hz. Nûh
 84. Nûr : Işık
 85. Ra'd : Gök gürültüsü
 86. Rahman : Rahmeti bol olan
 87. Rûm : Bizanslılar
 88. Sâd : "Sâd"harfi
 89. Saff : Saf tutmak
 90. Saffât : Saf bağlayanlar
 91. Sebe' : Sebâ ülkesi
 92. Secde : Secde
 93. Şems : Güneş
 94. Şuara : Şairler
 95. Şûra : Şûra, toplu denetim
 96. Tâhâ : "Tı" ve "Ha" harfleri
 97. Tahrim : Haramlaştırma, yasaklama
 98. Talâk : Boşama, boşanma
 99. Târık : Târık yıldızı, tokmak gibi vuran
 100. Tebbet : "Eli kırıldı."
 101. Teğabün : Aldatış ve aldanış
 102. Tekâsür : Mal ve evlat çokluğunda yarış
 103. Tekvir : Büküp dürme
 104. Tevbe : Tövbe
 105. Tin : İncir
 106. Tûr : Tûr dağı
 107. Vâkia : Olan, ortaya çıkan
 108. Yâsin : "Ya" ve "Sin" harfleri
 109. Yûnus : Hz.Yûnus
 110. Yûsuf : Hz. Yûsuf
 111. Zâriyât : Tozutup savuranlar
 112. Zilzal : Zelzele
 113. Zühruf : Süs-Püs
 114. Zümer : Zümreler, klikler
Reklam: 
Kaynak: 
http://www.kuranikerimmeali.com/sure-adlarinin-turkce-anlamlari.html
Yandex.Metrica

Reklam