Peygamberimizin Rasûlullah ( Sallallahu Aleyhi Ve Sellem ) 100 SÜNNETİ

Aleyhissalatu vesselam

Aramak İstediğiniz Konuyu Alttaki Kutucuğa Yazınız

Reklam

“Peygamber size ne verdiyse onu alın, neyi de yasak ettiyse ondan vazgeçin. ” [ Haşr, 7 ]

“( Ey Muhammed ) De ki;  “Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyun ki, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah çok merhametli ve bağışlayıcıdır. ”  [ Ali İmran, 31 ]

Peygamberimiz  Rasûlullah Hz. Muhammed ( Sallallahu Aleyhi Ve Sellem ) Sünnetleri;

 • 1. Her işe besmele ile başlardı. Hayırlı işlerde sağını, diğer işlerde solunu kullanırdı.
 • 2. Yemekten önce ve sonra ellerini yıkardı.
 • 3. Yemeğe besmele ile başlardı. Başta besmeleyi unutursanız  «Bismillahi fi evvelihi  vel ahirihi» deyin buyururdu.
 • 4. Sağ elinin üç parmağı ile yemek yer, ve parmaklarını yalamadan silmezdi.
 • 5. Yemekte tabağın kendi önüne gelen tarafından yerdi.
 • 6. Yerde oturarak yemek yerdi. Ayakta ve yürürken yiyip içmezdi.
 • 7. Yere düşen lokmasını temizleyip, yerdi.
 • 8. Yemeğe sofradakiler ile beraber başlardı.
 • 9. Suyu oturarak ve üç yudumda içerdi. Her yudumda besmele çekerdi. Dudağından ayırmadan, tek nefeste bir şey içmezdi.
 • 10. Su içtiği kabın içine solumazdı.
 • 11. Midesinin üçte birini yemeğe, üçte birini suya, üçte birini de nefesine ayırırdı.
 • 12. Acıkmadıkça yemez, tam doymadan sofradan kalkardı.
 • 13.Tabağına yiyebileceği kadar yemek alır, tabağında artık bırakmazdı.
 • 14. Sofrada bir yere dayanarak yemek yemezdi. Ağzında yemek varken konuşmazdı. Sofrada güzel şeylerden bahsederdi.
 • 15. Yemeğe tuz ile başlar, yemeği tuz ile bitirirdi.
 • 16. Günde iki öğün yerdi. Bir öğünde tek çeşit yemek yerdi.
 • 17. Yemekten hemen sonra yatmazdı.
 • 18. Meyveyi yemekten önce yerdi.
 • 19. Yemeği yiyip sofradan kalkacağında: “el-Hamdü lillâhillezi et’amenâ ve sekânâ ve ce’alenâ min’el-müslimîn” yâni “Bizi yedirip içiren ve müslümanlar zümresinden kılan Allâh’a hamdolsun!” diyerek duâ ederdi.
 • 20. Yemeğe kusur bulmaz, beğendiği yemekse yer, değilse yemezdi. Yiyecek ve içecekleri çok sıcakken yemez ve içmez, biraz soğumasını beklerdi.
 • 21. Pazartesi ve Perşembe günleri oruç tutardı. Orucunu hurma olduğu zaman hurma ile, hurma yok ise su ile açardı.
 • 22.Tanıdığı tanımadığı herkese selam verirdi. Çocuklara da selam verirdi.
 • 23. Bir meclise girerken ve bir meclisten çıkarken selam verirdi.
 • 24. Kendisine birisi el uzattığında, karşısındaki kişi elini çekmedikçe o da elini çekmezdi.
 • 25. Kadınlarla tokalaşmazdı.
 • 26. Büyüklerine oturmaları için yer verir, onlara ikramda bulunurdu.
 • 27. Verdiği sözde durur, ahde vefa gösterirdi.
 • 28. Hediyeleşirdi ve gelen hediyeye aynıyla veya daha güzeliyle karşılık verirdi.
 • 29. Kahkaha ile gülmez. Sadece tebessüm ederdi.
 • 30. Ya hayır söyler, ya da susardı.
 • 31. Tane tane ve orta bir ses tonu ile konuşurdu. Kelimelerini saymak isteyen sayabilirdi.
 • 32. Konuşurken önemli şeyleri üç defa tekrar ederdi.
 • 33. Konuşmasına Allah'ın c.c. adıyla başlar ve konuşmasını yine Allah'ın c.c. adıyla bitirirdi.
 • 34. Dünyalık bir şey için öfkelenmezdi.
 • 35. Beyaz elbise giymeyi severdi.
 • 36. Şaka bile olsa yalan söylemezdi.
 • 37. Aksırdığı zaman elini ya da elbisesini ağzına koyar, sesini alçaltırdı.
 • 38. Uyumak için sağ tarafına yatar, sağ elini sağ yanağının altına koyardı.
 • 39. Günde yüz defa tövbe eder ve ümmetine de tövbe etmesini emrederdi. 
 • 40. Yüzükoyun yatmaz, ‘‘ Bu Allah’ın hoşlanmadığı yatış şeklidir.’’ derdi.
 • 41. Yatağa girdiğinde avuçlarını birleştirip, İhlas, Felak ve Nas Surelerini okur, avucunun içine üfler, sonra da elleri ile bütün vücudunu sıvazlardı ve bunu 3 defa tekrar ederdi.
 • 42. Kimseyi görünüşüne göre değerlendirmez, fakirleri sever, onlarla beraber otururdu.
 • 43. Sabah namazının sünnetini odasında kılar ve cemâatle farzı edâ etmek üzere mescide giderdi.
 • 44. Mest giyerdi.
 • 45. Ayakkabılarını giyerken önce sağdan başlar, çıkarırken önce soldan çıkarırdı.
 • 46. Takke ve sarıkla başını kapatıp, namazını cemaatle kılardı.
 • 47. Soğan ve sarımsak kokusuyla mescid ve meclislere yaklaşmazdı.
 • 48. Üzerinde kutsal kelimeler ve ayetler yazılı eşya ile tuvalet gibi yerlere girmezdi.
 • 49. Misafirlerine ikramda bulunur. Misafir ve ziyaretçilerini temiz bir kılık kıyafetle karşılardı.
 • 50. Hapşıranın  «Elhamdülillah» demesini ister. Bunu duyanın, karşılık olarak «Yerhamükellah» demesini ister. Hapşıranın karşılık olarak  «Yehdina ve yehdi kümullah» demesini isterdi. 3 defadan fazla hapşıranın nezle olduğunu anlar, ona bir şey söylemezdi.
 • 51. Davet edildiği yere gider, davet edilmediği yere gitmezdi.
 • 52. Esneme gelince bunu mümkün olduğunca gizlerdi. Ağzını eliyle kapayarak esnemeyi gidermeye gayret ederdi. Namazda iken esneme gelirse ayakta iken sağ elinin tersi, diğer hallerde sol elinin tersi ile ağzını kapatırdı.
 • 53. Koşu sporu yapar, hanımı Aişe ile yarışırdı.
 • 54. Kimsenin kusurunu araştırmaz, bildiği kusurları başkalarına anlatmazdı.
 • 55. Abdest alırken misvak kullanır, diş temizliğine çok özen gösterirdi.
 • 56. Kurban Bayramı’nda kurban kesilmeden evvel bir şey yemezdi.
 • 57. Bütün namazlarını huşu ve huzur içerisinde korku ve ümit arasında kılardı. 
 • 58. Çevresini temiz  ve düzenli tutardı. «Allah temizdir, temiz olanı sever» buyururdu.
 • 59. Sadaka verirdi,‘‘Az sadaka, çok belayı def eder.’’ ve ‘‘Yarım hurma ile de olsa sadaka verin.’’ buyururdu.
 • 60. Gece ‘‘ Teheccüd Namazı’’ kılmak için uykusundan uyanırdı.
 • 61. Hanımlarına karşı çok iyi davranırdı. Onlara güzel söz söyler ve onlarla istişare      (fikir alış verişi) yapardı.
 • 62. Aldığı emanetleri en güzel şekilde korurdu.
 • 63. Çok tefekkür ederdi. Ölümü her gün düşünürdü.
 • 64. Mezarlıktan geçerken selam verip, mezardakilere dua ederdi. 1 Fatiha, 11 İhlas okurdu.
 • 65. Tırnaklarını Cuma günü keserdi.
 • 66. Bir kapıdan içeri girmeden önce selam vererek, izin ister, bir cevap alamazsa dönerdi.
 • 67. Kabristandan geçerken « Esselamu aleykum ya ehlel kubur»  (Ey kabir sakinleri Selamun Aleykum) derdi.
 • 68. Kimseden bir şey istemez. Kendi ihtiyacını kendisi giderirdi. Kendi söküğünü bile kendisi dikerdi.
 • 69. Hasta akraba, dost ve yakınlarını ziyaret ederdi. Onları teselli eder, onlara moral verir, onlara dua ederdi.
 • 70. Hasta ziyaretini kısa tutardı. Hastaların hoşa gitmeyecek hallerini başkalarına anlatmazdı.
 • 71. Kendisinden bir şey istenildiğinde asla ‘‘ Yok’’ demezdi.
 • 72. İlmin her türlüsünün öğrenilmesini isterdi.‘‘ İlim Çin’de de olsa alınız.’’ derdi.
 • 73. Kendisine yapılmasını istemediği bir şeyi başkasına yapmazdı.
 • 74. Cam bir kaseden su içerdi.
 • 75. Ayakkabılarını giymeden önce ters çevirip silkeler içine bir şey girmişse düşmesini sağlardı.
 • 76. Yolda yürürken sağa sola bakmaz, önüne bakarak yürür ve gittiği yere hızlı adımlarla ulaşırdı.
 • 77. Aile büyüklerine karşı saygılı davranır, onlara ihsanda bulunur, hayır dualarını alırdı.
 • 78. Daima abdestli gezerdi, gece yatarken de abdestli yatardı.
 • 79. Birisi kendisine seslendiğinde sadece başını çevirmez, o kişiye tüm vücudu ile dönerdi.
 • 80. Cuma günü gusül abdesti alırdı.
 • 81. Güzel koku sürünürdü.
 • 82. Camiye girerken içeride biri varsa selam verir, kimse yoksa ‘‘ Esselamu aleyna ve ala ibadillahissalihin’’ derdi.
 • 83. Birisi konuştuğunda onu dinler, sözünü kesmezdi. Toplum içinde herhangi bir kişi ile fısıldaşarak konuşmazdı.
 • 84. Evden çıkarken aynaya bakar, kendine çeki düzen verirdi.
 • 85. Tarak, ayna, misvak, kürdan, makas, sürmedan taşırdı.
 • 86. Yatmadan önce, göz sağlığı için, üç defa sağ gözüne, üç defa sol gözüne ismid sürmesi çekerdi. 
 • 87. Yatmadan önce dişlerini misvakla temizler, uyanınca dişlerini yine misvaklardı.
 • 88. Yetimleri, çocukları çok sever, onlara zaman ayırır, onlarla ilgilenirdi.
 • 89. Öğle namazını kıldıktan sonra, bir miktar uyur, ‘kaylule’ yapardı.
 • 90. Ev işlerine yardım ederdi. İşlerinde başkalarına danışır, fikir alışverişinde bulunurdu.
 • 91. Bir hata görse, yumuşak bir dil ile hata yapanı uyarırdı.
 • 92. Temiz ve helal olan şeylerden yer, şüpheli  ve haram olan şeylerden uzak dururdu.
 • 93. Müslümanların yabancı dil öğrenmesini emrederdi. Nitekim Hz. Peygamber, Zeyd b. Sabit’e Yahudi dilini okuyup yazmayı öğrenmesini emretmiştir.
 • 94. Yeşilliğe ve akan suya bakmaktan hoşlanırdı.
 • 95. Hurmayı ve kabak yemeğini severdi.
 • 96. Ara sıra toprakta çıplak ayakla yürürdü.
 • 97. Kuran’ı anlamak için okuyun derdi.
 • 98. İki kişi konuşurken izin almadan aralarına girmezdi.
 • 99. Yeni bir elbise edindiğinde onu Cuma Günü giyerdi. 
 • 100. Biri ona kötülük yapsa onu affeder, ona iyilik ile karşılık verirdi.
Reklam: 
Kaynak: 
Peygamberimizin Sünnetleri

Yorumlar

Yeni yorum ekle

Yandex.Metrica