Mİ'RÂC NAMAZLARI - RECEB-İ ŞERİF'İN 27. ( YİRMİYEDİNCİ ) GECESİ NAMAZLARINDAN BİRİ

Şerefli Ramazan Ayımız Vatanımıza Milletimize Hayırlı ve Mübarek Olsun inşaAllah ... Rabbim Vatanımızı Yüceltsin Müminleri Korusun inşaAllah ... Amin Amin Amin

Reklam

Aramak İstediğiniz Konuyu Alttaki Kutucuğa Yazınız

MİRAÇ GECESİ NEDİR , ÖNEMİ NELERDİR, MİRAÇ GECESİ İLE İLGİLİ AYET VE HADİSLER İÇİN LÜTFEN TIKLAYIN

RECEB-İ ŞERİF'İN 27. ( YİRMİYEDİNCİ ) GECESİ NAMAZLARINDAN BİRİ;

(Mİ'RÂC NAMAZLARI)

( 03 MAYIS 2016 SALI'YI -04 MAYIS 2016 ÇARŞAMBA'YA BAĞLAYAN GECE )

Enes (Radıyallâhu Anh)'ın rivayet ettiği bir hadîs-i şerîfte Rasuûlüllâh (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:

  • "Recebde bir gece vardır ki onda amel edene, yüz senelik haseneler yazılır. O, recebin bitmesine üç (gece) kaladır."
  • "Her kim o gecede oniki rekat kılar;
  • Her rekatta bir Fatiha ve Kur'an'dan bir sure okur,
  • Her iki rekatta (oturup) teşehhüt okur ve sonlarında selam verirse,

Sonra yüz kere:

"SUBHANALLAHİ VEL HAMDÜLİLLAHİ VE LA İLAHE İLLALLAHU VALLAHU EKBER VELA HAVLE KUVVETE İLLA BİLLAHİL ALİYYİL AZİYM " deyip,

Yüz kere de istiğfarda bulunur,

estagfirullah

Sonra da Nebî (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)'e yüz defa salât okursa;

Allahümme Salli Ala Seyidina Muhammedin ve Ala Alihi ve Sahbihi ve Sellim

Bu kişi:

Dünyadan yahut âhiretten dilediği herhangi bir hususta kendisi hakkında duada bulunursa,bir de sabah oruca niyet ederse, bir masiyet (günah) ile alâkalı dua yapmış olmadıkça, gerçekten Allâh-u Te'âlâ onun bütün dualarını kabul eder."

KAYNAKLAR : 

(Beyhakî,Fedâilü'l-evkat. No:12, sh:97-98, Şu'abu'l-îman, No:3531, 5/346 İbni Asâkir, el-Emâlî, Fadl-u-receb, sh:6, İbni Hacer, Tebyînü'l-aceb, sh:59, Suyûtî, Cem'u'l-cevâmi'. 1/591, ed-Dürrü'l-mensûr, 4/186, 1/591, Ali el-Müttakî, Kenzü'l-ummâl, No:35170, 12/312-313)

Kaynak: 
https://www.facebook.com/CubbeliHocaSevenler/photos/a.221772037887397.57838.133971993334069/904180862979841/?type=1&theater
Yandex.Metrica

Reklam