5 vakit namazdan sonraki Çok önemli Salavat - Cübbeli Ahmet Hoca

Aleyhissalatu vesselam

Aramak İstediğiniz Konuyu Alttaki Kutucuğa Yazınız

Reklam

İsteyenler İçin Dünya zenginliği ve Fakirlikten kurtulmak için Bu Dua'nın Günde 100 Kere Okunması Faydalıdır :

"La ilahe illallahül'Melikül'Hakkul'Mü bin"

Derse : " Bu Dua, O kimse için, Fakirlikten, yoksulluktan kurtuluşuna bir eman, bir berat ve güvence olur.Aynı zamanda Kabir vahşet ve yanlızlığından kendisine en güzel bir yoldaş ( Arkadaş ) Olur."
Üstteki ise Dünya zenginliği ve Fakirlikten kurtulmak için Dua, zenginlik için dua, fakirlikten kurtulma duası, zenginlik duası, zengin olmak için dua, para için dua, ev almak için dua, zengin olmak için edilen dua, kabir azabından korunmak için dua, kabir azabından kurtulmak için dua, kabir azabı için dua, kabir azabı için görmemek için Dua'dır ....
Alttaki SALAVAT ' tır ve 5 Vakit Namazlardan sonra Okunması Tavsiye Edilen Salavat :

 • Allahümme Salli Ala Seyyidina Muhammed
 • abdike ve Rasulükennebiyyilümmiy
 • ve ala aliseyyidina Muhammed
 • ve azvecihi ümmehatilmüvminin
 • ve zürriyyetihi ve ehli beyttihi ve sahbihi
 • kema salleyte ala seyyidina ibrahim
 • ve ala ali seyyidina ibrahime filalemin
 • inneke hamidun mecid.
 • Allahümme ve barik ala seyyidina Muhammed
 • abdike ve rasulikennebiyyil ümmiy
 • ve ala ali seyyidina Muhammed
 • ve azvecihi ümmehetil müvminin
 • ve zürriyyetihi ve ehli beytihi ve sahbih
 • kemabarekte ala seyyidina ibrahim
 • ve ala ali seyyidina ibrahime fil alemin
 • inneke hamidün mecidün
 • ve kema yeliku bi azimi şenihi ve şerefihi ve kemalihi
 • ve ridake anhü ve me tuhibbü ve terde lehu
 • daime ebeden adede meğlu metike ve midade kelimetike
 • ve ridanefsike vezinete arşike
 • efdale salatin ve ekmelehe ve etemmehe
 • kullema zakerreke ve zakerehuzzekirun
 • ve kullema  Gafele anzikrike ve zikrihilgafilun
 • ve sellim teslimen kezalike
 • ve ala cemıil enbiya i velmurselin
 • ve ala alihim ve sahbihim vettebiin
 • ve ala ehli teatike ecmain
 • min ehlissemaveti ve ehlil eradine
 • ve aleyne meahum birahmetike ya erhamerrahimin.
Kategori Şeysi: 
Kaynak: 
http://www.youtube.com/watch?v=wtk2m5xJEB4

Yorumlar

Yeni yorum ekle

Yandex.Metrica