Esma-ül Hüsna

Aleyhissalatu vesselam

Aramak İstediğiniz Konuyu Alttaki Kutucuğa Yazınız

Reklam

En Güzel İsimler O'nundur.

"En güzel isimler Allah’ındır. O’na o güzel isimleriyle dua edin." Araf Suresi,180.Ayet

Bu Tabloyu Resim Olarak İndirebilirsiniz

Resim 1Resim 2 Resim 3

 • 1 ALLÂH
  Tüm isim ve sıfatlan kendinde toplayan yüce Allah'ın zatının, başka hiçbir varlığa verilemeyen ismidir.
  Allah, Allah… diyerek Ya: Yardım isteme, aman ve ah gibi medet talep etmeyi ifade eder.
 • 2 ER RAHMÂN
  Rahman : Bütün Yaratılmışlar hakkında hayır ve merhameti tercih eden
  Dünya ve Ahirette Allah’ın sevgilisi olmak için okunur.Farz namazlarının ardından 100 defa Ya Rahman ismini zikreden; Allah’ın rızasını kazandığı gibi, Allah’ın nimetleride ona sunulur.
 • 3 Er-Rahim
  Rahim : Çok merhamet eden, büyük nimetler veren.
  Maddi ve Manevi Rızıklar için okunur.5 vakit namazlarının sonunda Ya Rahim ismini 269 defa okuyanın ahlakı düzelir. Rızkı ve bereketi artar. Hastaysa şifa bulur.
 • 4 EL - MELİK
  Melik [ Bütün Kainatın Tek Sahibi ve mutlak hükümdarı. ]
  Emir sahibi olmak, maddi ve manevi güçlü olmak için okunur.Sabah namazının ardından 121 defa Ya Melik ismini zikreden fakirlikten kurtulur. Bu ismi her gün okumaya devam edenler bazı sırlara vakıf olurlar.
 • 5 EL - KUDDÛS
  Kuddus [ Hatadan, gafletten, aczden ve her türlü eksiklikten pek uzak, pek temiz ]
  Günahlardan kurtulmak ve kalp temizliği için okunur.Günde 100 defa okuyan kalbin manevi hastalıklarından kurtulup, insanlar arasında sevilen, saygı duyulan kişi olur. Vesveseden kurtulur. Şeytanın hilelerinden uzak olur.
 • 6 ES - SELAM
  Selam [ Kullarını selamete çıkaran, Cennetteki bahtiyar kullarına selam veren ]
  Korkulan her şeyden korunmak için okunur.Hasta üzerine 121 veya 161 defa Ya Selam ismi okunursa hasta iyileşme gösterir.
 • 7 EL - MÜ’MİN
  Mü’min [ Gönüllerde iman ışığı uyandıran, kendine sığınanları koruyup rahatlatan ]
  Kötü hastalıklara düşmemek için okunur.Her gün sabah namazının ardından 167 defa Ya Mü’min ismini zikreden sıkıntıya düşmez.43 gün, 5 vakit namazların ardından, 136 defa Ya Mü’min ismini zikreden arzusuna kavuşur.
 • 8 EL - MÜHEYMİN
  Müheymin [ Gözeten ve Koruyan ]
  İnsanların düşüncelerini anlar korunur.Günde 100 defa tenha bir yerde okuyanın kalbi nurlanır. Günde 145 defa okuyan bela, musibet ve düşman şerrinden korunur. İlim ve imanı artar.
 • 9 EL AZÎZ
  Aziz [ Mağlup edilmesi mümkün olmayan galip ]
  Düşmanlara galip gelmek için okunur.kendini insanlara sevdirir. İşi ve istekleri geri çevrilmez.40 gün sabah namazından sonra 40 defa okuyan fakirlikten kurtulur. Kimseye muhtaç olmaz.
 • 10 EL CEBBÂR
  Cebbar [ Eksikleri tamamlayan, dilediğini zorla yaptırmaya müktedir olan ]
  İstek ve arzuların olması için.Ya Cebbar ismini 21 defa okuyan zikreden kişiye bütün insanlar itaat edeler, o kişiye kötülük yapmaya cesaret edemezler. Ya Cebbar ismi bir düşmanın helakı için 206 defa okunur.
 • 11 EL MÜTEKEBBİR
  Mütekkebbir [ Her şeyde ve her hadisede büyüklüğünü gösteren ]
  İzzete ve refaha nail olmak için okunur.Her gün sabah namazının ardından 664 defa Ya Mütekebbir ismini zikreden itibarlı olur. Her gün müşteri saatinde 262 defa okuyanın bereketi artar.
 • 12 EL HÂLIK
  Halik [ Bütün varlığı, halleri ve hadiseleri, tayin ve tesbit eden hepsini yoktan var eden. ]
  İşlerde üzüntüden ve sıkıntıdan kurtulmak için okunur.Çözülmesi zor olan bir işi olan kişi; kıbleye yönelip 5115 defa Ya Halık ismini zikredip, işinin çözülmesi için dua ederse işi halolur.
 • 13 EL BÂRİ’
  Bâri [ Eşyayı ve herşeyin vucüdunu herşeyin birbirine uygun halde yaratan ]
  İşinde Başarılı olur, şöhret bulur.Ya Bari’ ismini 7 gün 100 defa okuyan selamete erer ve afetlerden korunur. Günde 213 defa şems saatinde okuyan; düşmanlarını yener, feraha erer ve zihni, aklı gelişir. En az bir sene okumaya devam eden şifa verir.
 • 14 EL MUSAVVİR
  Musavvir [ Tasvir eden, herşeye bir biçim ve özellik veren ]
  Ya Musavvir Maksat ve merama ulaşmak için.Ya Musavvir ismini 365 defa hergün okuyan ruhanilerle irtibata geçer.Günde 336 adet okuyan kişi düşmanını dost yapar. Bir istek veya arzu için okunursa okuyanın arzusu gerçekleşir.
 • 15 EL ĞAFFÂR
  Gaffar [ Mağrifeti pek çok ]
  Cuma namazından sonra 100 defa devam eden günahlarından afolunur .Rızkında bereket malında ve evladında hayır bulmak isteyen günde 70 kere "Estağfirullahi innehû kâne Gâffaru" diye zikir ederse muradına erer. Gizli şeylerin esrarına vakıf olur.
 • 16 EL KAHHÂR
  Kahhar [ Herşeye her istediğini yapacak şekilde galip ve hakim olan ]
  Zalimleri kahretmek için.Ya Kahhar ismini her gün okuyanların kalbinde dünya sevgisi kalmaz. Nefsine yenik düşmez.
 • 17 EL VEHHÂB
  Vehhab [ Her türlü nimeti devamlı bağışlayan ]
  Sıkıntısız borçsuz bir hayat için okunur.Dua edilirken 7 defa zikr olunursa duanın kabulune vesile olur. Zeka ve anlama güçlüğü olanlara yazılarak içilirse faydası olur.
 • 18 ER REZZÂK
  Rezzak [ Yaratılmışlara faydanılacak şeyleri ihsan eden ]
  Bolrızıklı ömür için okunur.Her sabah namazından sonra 308 defa Ya Rezzak ismini zikredenin rızkı artar, maddi sıkıntıları sona erer.Kötülüklerden ve fitnelerden korunmak için sabah namazı vakti girmeden evin dört tarafına 10ar defa Ya Rezzak ismi okunur
 • 19 EL FETTÂH
  Fettâh [ Her türlü zorlukları açan ve kolaylaştıran ]
  Maddi manevi hayırlar için okunur.Darlık ve sıkıntı çekmez.Sabah namazlarının ardından sağ elini kalbine koyarak 71 defa okuyanın kalbi temizlenir.
 • 20 EL ALÎM
  Alim [ Her şeyi çok iyi bilen ]
  İlim zenginliği için okunur.Herşey ona beyan olur.Gizli sırlara vakıf olur.
 • 21 EL KÂBID
  Kâbid [ Sıkan, Daraltan ]
  Zalimin zülmünden kurtulmak için. İki ay günde 10.000 defa okuyana bazı sır perdeleri açılır.
 • 22 EL BÂSIT
  Bâsit [ Açan, Genişleten ]
  İşlerin büyümesi mal ve paranın bereketi için okunur.Hergün sabah namazından sonra 72 defa Ya Basıt ismini zikredenin rızkı bollaşır.Sıkıntılarından kurtulur.
 • 23 EL HÂFID
  Hafıd [ Yukardan aşağıya indiren alçaltan ]
  Herhangi bir Murad için 500 kere ya da 3 gün oruç tutup 70 defa Oku.Kötüden ve belalardan korunmak için okunur.Okuyana düşman saldıramaz. Cin, şeytan ve insan şerrinden korunur. Bu isim; korunması için, neye okunursa, o şey muhafaza olur, korunur.
 • 24 ER RÂFİ’
  Râfi [ Yukarı kaldıran, yükselten ]
  İnsanlar arasında ve işinde yükselmek için okunur.Fakirlikten ve zalim şerrinden muhafaza olur.Rızkı ve derecesi artar.
 • 25 EL MUİZZ
  Muiz [ İzzet veren, ağırlayan ]
  Fakir ve zelillikten kurtulmak için okunur.Mahlukata karşı heybetli görünür. Kimseden korkmaz.
 • 26 EL MUZİLL
  Müzil [ Zelil eden, alçaltan ]
  Düşmanları zelil etmek için, Ya Muzill ismini zikreden kişiye, istediği düşmanını Allah zelil kılar. Düşman ve zalim şerrinden emin olur, korunur. Düşmanını hezimete uğratır.
 • 27 ES SEMî’
  Semi [ Herşeyi iyi işiten ]
  Ya Semi Duaların kabulu için okunur. 7 gün oruç tutup, halvete girerek Ya Semi ismini zikreden ulvi ruhların sesini işitir.
 • 28 EL BASÎR
  Basir [ Her şeyi iyi gören ]
  Ya Basır Acziyetin kalkması için okunur.Ya Basır ismini her sabah 302 defa zikreden gizli husus ve hadiseleri öğrenir. Ya Allahü Ya Basır isimlerini zikredenin içi temizlenir. Allah’ın rahmetini kazanır. Gözleri nurlanır.
 • 29 EL HAKEM
  Hakem [ Hükmeden, hakkı yerine getiren ]
  Ya Hakem ismini zikredenin içi, alemin sırlarıyla dolar.Haklı davasını kazanması için okunur.Allah katında mertebesi yükselir. Eşyaların sırrına vakıf olur. Anlama ve kavrama gücü artar.
 • 30 EL ADL
  Adl [ Çok Adaletli ]
  Ya Adl Adaletli olmak için. Gece yarısından sonra 104 defa Ya Adl ismi zikredildikten sonra bir zalime beddua edilirse; o zalim perişan olur.
 • 31 EL LATÎF
  Latif [ En ince işlerin bütün nceliklerini bilen, kullarına iyilikler ulaştıran ]
  Ya Latif ismini zikreden huzura kavuşur, her şeyde başarılı olur. Maddi durumu düzelir. Hasta olan iyileşir. Dileklerin olması, kısmet ve rızık için Okunur.Günde 16641 defa okunması tavsiye edilmiştir .
 • 32 EL HABİR
  Habir [ Herşeyin iç yüzünden gizli taraflarından haberdar ]
  Ya Habir ismini zikredende ruhaniyet kesbeder, eşyanın sırrına vakıf olur. Hafıza ve idrakin genişlemesi için.Rüyasında istediği şey hakkında bilgi alır.
 • 33 EL HALÎM
  Halim [ Suçlara karşı hemen ceza vermeyen yumuşak davranan, süre veren ]
  Ya Halim ismini zikreden arifler zümresinden olur. Merhametli ve sözü geçen bir kişi haline gelir. Dünyayı bırakıp, tâata yönelir. Ahlak ve hılim / huy güzelliği için okunur. Ekin ve meyvelere okunursa bereketi bol olur.
 • 34 EL AZİM
  Azim [ Çok Azametli ]
  Hasta olan kişiye 1010 kere okunursa şifa bulur Bi'iznillahi Teala.Hastaysa şifa bulur. İnsanlar arasında itibarlı olur, şerefi yücelir. İstek ve arzularına kavuşur. İşlerinde başarıya ulaşır. Yüksek mertebelere ulaşır.
 • 35 EL GÂFÛR
  Ğafur [ Affı ve mağfireti pek çok ]
  Günahların affı, kötü ahlakı bırakmak için okunur.Bir kağıda 3 kere Ya Ğafur, Ya Ğafur, Ya Ğafur Yazılıp musk ayapıp boyuna Takılırsa ya da bu kağıdı yutsa dertten kurtulur Bi'iznillahi Teala.
 • 36 EŞ ŞEKÛR
  Şekûr [ Kendi rızası için yapılan iyiliklere daha fazlasıyla karşılık veren ]
  Geçim Darlığı ya da gönül Darlığı olan Ya Şekur ismi şerifini 41 kere suya okuyup içmelidir. Talihin açıklığı, bol rızık için okunur.
 • 37 EL ALİYY
  Aliyy [ Pek yüce, Pek yüksek ]
  Ya Aliyy ismini zikreden kişi hor görülmez, onu gören herkez sever, sayar. Zilleten kurtulmak ve ilim için.Sözü dinlenir. Sözü dinlenir. Ahlakı düzelir, hikmetli konuşur. Kısmeti açılır, kötü huylarını bırakır.
 • 38 EL KEBÎR
  Kebir [ En büyük, pek büyük ]
  Ya Kebir ismini zikredenin ilmi ve bilgisi artar. İnsanlardan hürmet görür. Onu görenler, ondan çekinir. Yüce mertebelere erer. Borçlu kişiler günde 1000 defa okurlarsa borçlarını ödemeye muvaffak olurlar. Hürmet görmek için okunur.
 • 39 EL HAFÎYZU
  Ya Hafız [ Yapılan işleri bütün tafsilatıyla tutan,herşeyi belli bir vakte kadar bela afetten koruyan ]
  Hergün 10 ya da 16 kere okuyana hiçkimse zarar veremez.Bir zalime beddua ederse, bedduası gerçekleşir.
 • 40 EL MUKÎT
  Mukit [ Her yaratılmışın gıdasını, azığını veren ]
  Bir bardak suya 7 kere okuyup üfleyip içilse kötü ahlaktan kurtulunur.İhtiyacı olanı kazanmak ve bol rızık elde etmek için, Muhtaç olunan şeyi kazanmak için.Açlık hissetmez. Fenalıklardan korunur, rızkı kolaylaşır, bereketi artar.
 • 41 EL HASÎB
  Hasib [ Herkesin hayatı boyunca yapıp ettiği herşeyin hesabını bütün detayları ile bilen ]
  Ya Hasib ismini her gün zikredenin duaları kabul olur. Rızkı çoğalır.Düşman şerrinden korunur. Kötülüklerden muhafaza olur.
 • 42 EL CELÎL
  Celil [ Celalet ve Ululuk sahibi ]
  Bir zalimi zorbayı zelil etmek için okunur.Bu ismi zikreden kişide manevi bir güç meydana gelir.
 • 43 EL KERÎM
  Kerim [ Lütfü ve keremi çok geniş, çok bol ]
  Uykudan Evvel 270 kere okuyan Allah'ın sonsuz ikramlarına erer.Bol rızık ve kolaylıklara nail olmak için okunur.
 • 44 ER RAKÎB
  Rakib [ Bütün varlığı gözeten bütün işleri murakabe eden ]
  7 kere malı, evladı ya da kendine okursa afetlerden muahafaza olur.hamile kadın 312 kere okursa doğumda zahmet çekmez.
 • 45 EL MÜCÎB
  Mücib [ Kendisine dua edenlerin isteklerini veren ]
  İhlasla “Yâ Mücib" 55 defa okuyanın Duaların kabul olur.55 defa okuyanın meşru duaları kabul olunur. (Allahulalem) İhlasla “Yâ Mücib” diye bir müslüman bu isme devam etse, insanlar tarafından sevilir, duası kabul olur.
 • 46 EL VÂSİU
  Vâsi [ İlmi, rahmeti, kudreti, af ve mağfireti geniş, müsaadekâr ]
  Rızkı bollaşır ve ömrü uzar. İhlasla okumayı sürdürenler; bazı sırlara ererler ve manevi perdeler o kişiye kalkar.Ömür uzunluğu, rızık ve sıhhat genişliği için okunur.
 • 47 EL HAKÎM
  Hakim [ Bütün emirleri ve bütün işleri hikmetli ]
  Ya Hakîm ismini zikreden kişi ilim ve hikmet sahibi olur. Cuma günü 6084 defa. İlim ve hikmet sahibi olmak için okunur.
 • 48 EL VEDÛD
  Vedûd [ Kullarını çok seven, sevilmeye gerçekten layık olan ]
  Günde 20 kere okuyan insanlar arasında sevimli olur.Yemeğe 1001 kere okuyuop yiyen karı koca muabbeti ziyadeleşir.Günde 270 defa Ya Vedud ismini zikreden borçlarından ve fakirlikten kurtulur.
 • 49 EL MECÎD
  Mecid [ Şanı büyük ve yüksek ]
  Hergün sabah namazından sonra 9 kere okumayı alışkanlık eden arkadaşları içinde pek sevilir.İzzet ve şerefin artması için okunur.Fakirlikten kurtulur, rızkı çoğalır.
 • 50 EL BÂ’IS
  Bâis [ Ölüleri diriltip kabirlerinden çıkaran ]
  Kuvvetli irade ve alacaklarını almak için okunur.İftiradan kurtulmak için 7073 defa okunur.Düşman ve zalimlerin şerrinden kurtulmak için günde 573 defa Ya Bais, zikredilir.
 • 51 EŞ ŞEHÎD
  Şehid [ Bütün zamanlarda ve her yerde hazır ve nazır ]
  Müslüman şehadet parmağını evladının alnına koyup 1000 kere okursa asi evladı islah olur.Şehid olmak, heybetli olmak için okunur.İftiraya uğrayan Ya Allah Ya Şehid isimlerini gece yarısında 329 defa okumaya devam ederse iftiradan kurtulur.
 • 52 EL HAKK
  Hakk [ Varlığı hiç değişmeden duran ]
  Ya Hakk ismini zikreden kişi gizli sırlara vakıf olur. La ilahe illallahül'Melikül'Hakkul'Mubin duasını Günde 100 kere okuyan Fakirlikten kurtulup zengin olur.
 • 53 EL VEKÎL
  Vekil [ Kendisine tevekkül edenlerin işlerini en iyi neticeye ulaştıran ]
  Rızık kapıları açılır. Allah’tan her türlü yardımı görmek için okunur.Hergün sabah vakti 66 defa Ya Vekil ismini zikredenin rızkı artar. Düşman üzerine zöhre saatinde 66 defa Ya Vekil ismini 66 defa okuyarak beddua edilirse düşman hezimete uğrar.
 • 54 EL KAVİYY
  Kavi [ Pek Güçlü ]
  Ya Kaviyy ismini zikredenin himmeti artar. Kansızlık ve vücudun güçlü olması içindir.Günde 126 defa Ya Kaviyy ismini zikredenin kalp ve ruh kuvveti artar. Ağır bir yük kaldırırken Ya Kaviyy ismi zikredilirse zorluk çekilmez.
 • 55 EL METÎN
  Metin [ Çok Sağlam ]
  Ya Metin ismini hergün 500 defa zöhre saatinde okuyanlar; fakirlikten, hırstan, zulümden, kötü ahlaktan kurtulur.Bir ay süreyle günde 1000 defa okuyanlar bazı sırlara vakıf olurlar.
 • 56 EL VELİYY
  Veli [ Sevdiği kullarının dostu ]
  Ya Veliyy ismini zikreden kıyamet gününde hesabı kolayca görülür. Okuyanın derecesi Allah katında artar.Her işinde Allah’ın yardımı için.
 • 57 EL HAMÎD
  Hamid [ Ancak kendisine hamdedilen, bütün varlığın diliyle yegane övülen ]
  Ya Hamid ismi zikredenlerin Kazancın genişlemesi içindir.Mahlukatın sevgisini kazanır. 5 Vakit namazların ardından 100 defa okuyan salih kullardan olur. Dünya o kulun hizmetçisi olur.Maddi ve manevi olarak güçlenir. Bütün zor işleri kolaylaşır.
 • 58 EL MUHSÎ
  Muhsi [ Sonsuzda olsa tek tek herşeyin sayısını bilen ]
  Cuma Geceleri 100 ya da 1000 defa okuyankıyamet gününin şiddet ve dehşetinden kurtulmuş olur.Yani sorgu suali kolay geçer.
 • 59 EL MÜBDİÜ
  Mübdi [ Bütün varlıkları örneksiz ve maddesiz olarak ilk baştan yaratan ]
  Hamile kadın çocuk düşürmek korkuyorsa kocası şehadet parmanı karısının göbeğine koyup 99 defa okursa kadın düşürmekten kurtulur.
 • 60 EL MUÎD
  Muid [ Varlıkları yok ettikten sonra tekrar yaratan ]
  Ya Muid ismi Elden kaçanı geriye kazanmak için okunur.Bir işi bozulan 7 gün sabah namazının ardından 124 defa Ya Muid ismini zikrederse bozulan işi yoluna girer. Bir şeyi unutan kişi bu ismi okursa unuttuğunu hatırlar.
 • 61 EL MÜHYÎ
  Muhyi [ Can bağışlayan, hayat ve sağlık veren ]
  Sabah namazından önce 1001 defa okuyan kalbi uyanık ve zinde olur. İşlerin başarılı olması için okunur.Bir ay süre ile 5 vakit namazların ardından okuyan kişi tüm hastalıklardan şifa bulur.
 • 62 EL MÜMÎT
  Mümit [ Canlı bir mahlukun ölümünü yaratan ]
  Ya Mümit ismi şerifi Ya Mühyi İsmi şerifiyle birlikte "Ya Mumit Ya Mühyi " şeklinde zikredilmelidir. Harama bakmamak, kötülükten vazgeçmek. Sevdiğinden ayrılmaz.
 • 63 EL HAYY
  Hay [ Diri, herşeyi bilen, herşeye gücü yeten ]
  Bir müslüman 300.000 kere zikretse Ebedi hasta olmaz.Ya Hayyu Ya Kayyum isimlerini birlikte 184 defa zikredenin her muradı gerçekleşir.
 • 64 EL KAYYÛM
  Kayyum [ Gökleri ve yeri, herşeyi tutan ]
  Yediği her lokmada Ya Kayyum derse yediği midesinde nur olur kalbi nurla dolar. Allah’ın izniyle her istekleri olur.
 • 65 EL VÂCİD
  Vacid [ İstediğini istediği anda bulan ]
  Ya Vacid ismini 5 vakit namazların ardından 14 defa zikreden sahip olduğu ve elde ettiği şeyleri kaybetmez. Elindekiler zayi olmaz. Aradıklarını bulma gücüne sahip olur. Hileci ve büyücülerin kötülüklerinden korunur.
 • 66 EL MÂCİD
  Macid [ Kadr ve şanı büyük, kerem ve iyilikleri pek çok ]
  Kazancın bolluğu için okunur.5 Vakit namazların ardından 465 defa okuyanın malı, mülkü artar, muteber bir insan olur. Hergün zöhre saatinde 48 defa okuyan her türlü bela ve musibetten uzak olur.
 • 67 EL VAHİD
  Vahid [ TEK, Zatında, sıfatlarında, işlerinde, hükümlerinde, isimlerinde asla ortağı ve benzeri olmayan ]
  Ya Vahid ismini Günde 1000 defa okuyanın İstediği olur, kalbi uyanır, aklı nur dolar.Mahlukatın şerrinden emin olur.Günde 4000 defa okuyanın kalbindeki tüm istek ve arzuları gerçekleşir.
 • 68 ES SAMED
  Samed [ İhtiyaçları ve sıkıntıları gideren tek merci ]
  Sabah Namazından önce secdeye kapanıp 115 defa okuyanursa düşmanlara karşı galebe çalar. Hiç kimseye muhtaç olmamak. Yazılarak suyu içilirse içenin iradesi kuvvetlenir.
 • 69 EL KÂDİR
  Kadir [ İstediğini istediği gibi yapmaya gücü yeten ]
  Abdest alırken her uzvunda zikredilirse Düşman şerrinden emin olur.Her abdest aldıktan sonra 100 defa okuyan düşmanına karşı zafer kazanır.
 • 70 EL MUKTEDİR
  Muktedir [ Kuvvet ve kudret sahipleri üzerinde istediği gibi tasarrufta bulunan ]
  Ya Muktedir ismi Her işte başarılı olmak için okunur.Ruhu kuvvetlenir. Cin, insan ve şeytan şerrinden uzak olur.
 • 71 EL MUKADDİM
  Mukaddim [ İstediğini ileri geçiren, öne alan ]
  Ya Mukaddim ismini zikreden kişi kuvvet ve iktidar sahibi olur. Daima yükselmek için okunur.Halk içinde heybetli olur.
 • 72 EL MÜAHHİR
  Muaahhir [ İstediğini geri koyan, arkaya bırakan ]
  Ya Müahhir ismini okuyan tevbe edip takvaya erer. Kötü birinin uzaklaştırılması için okunur. Basiret gözü açılır. İbadet etmede zorlanmaz. Basiret gözü açılır. Kötü işlerden uzak durur.
 • 73 EL EVVEL
  Evvel [ İLK ]
  Ya Evvel ismini zikreden her isteğine ve dileğine kavuşur. Yolculuğa çıkarken okunursa okuyan yol sıkıntılarından kurtulur. Her hayır işinde birinci olmak için okunur.
 • 74 EL ÂHİR
  Ahir [ SON ]
  Hergün 100 defa okuyanın kalbinde yalnız Allahü Teala'nın sevgi ve muhabbeti bulunur.Ya Evvel Ya Ahir isimlerini birlikte günde 838 defa zikreden dünya ve ahirette üstün makamlara ulaşır.
 • 75 EZ ZÂHİR
  Zahir [ Herşeyde görünen aşikar ]
  Ya Zahir ismini zikredenin kalbi nurlanır. Gizli işlere, sırlara erer. Kalbi üzerindeki perdeler açılır. Rüyasında istediği şeylerden haberdar olur. Güzel ahlak sahibi olur. Her meselenin zuhuru için. Güzel ahlak sahibi olur.
 • 76 EL MÜTEÂLÎ
  Müta’ali [ Noksanlıklardan Münezzeh ]
  Ya Müteali ismini zikreden salaha erer. Hakim ve amirler nezdinde hürmet ve riayet görür. İstediği makama gelmek ve yüceliğe ermek. Dua ve istekleri geri çevrilmez.
 • 77 EL BÂTIN
  Bâtın [ Herşeyden gizli ]
  Ya Batın ismini Hergün 33 kere okuyana Eşyanın sırları görünür ve ilahi sırlar açık açık meydana çıkmış olur.İstediği şeylerden rüyada ve uyanık halde haberdar olur.
 • 78 EL VÂLÎ
  Vali [ Kainatı ve her an olup biten herşeyi tedbir ve idare eden ]
  Ya Vali ismini Cuma günü 1.000 defa zikreden her işinde kolaylık görür.47 defa okuyan her musibetten emin olur.Evliyalar ile görüşür.
 • 79 EL BERR
  Berr [ Yarattıklarına gereken nimetleri bahş eden ]
  Ya Berr ismi şerifi Nazar değmesinden korkulan çocuğa 70 defa okunmalıdır.Tüm mahlukatın şerrinden emin olur.
 • 80 ET TEVVÂB
  Tevvab [ Tevbeleri kabul edip, günahları bağışlayan ]
  Ya Tevvab ismi şerifi Tövbelerin kabulu içindir.Para ve geçim sıkıntısı ortadan kalkar. Rızık kapıları okuyana açılır. Günde 409 defa Ya Tevvab ismini zikreden kişinin dünyevi ve uhrevi bütün işleri halolur. Zalimin zulmünden kurtulur.
 • 81 EL MÜNTEKİM
  Müntekim [ Suçluları adaleti ile müstehak oldukları cezaya çarptıran ]
  Ya Müntekim ismini okuyan Haksızlığa uğrayan kimse Okumaya devam ederse Cenabı Hak , Hakkını o zalim kimseden alıverir.
 • 82 EL AFÜVV
  Afüvv [ Çok affeden ]
  Okuyan devam eden Mağrifet-i Rabbaniyeye mazhar olup cehennem azabından kurtulur.
 • 83 ER RAÛF
  Rauf [ Çok lütüfkar Çok esirgeyen ]
  Ya Rauf ismini zikreden Hiçbir varlıktan zarar görmez.Eşiyle arasında geçimsizlik ve uyuşmazlık olan hergün utarit saatinde 286 defa Ya Rauf ismini zikrederse; sorunlar ortadan kalkar, sevgi ve muhabbet meydana gelir.
 • 84 MÂLİKÜL MÜLK
  Malikül [ Mülkün ebedi sahibi ]
  Ya Malikel Mülk ismini zikredenin mülkü çok olur. Fakirlikten kurtulur. Kimseye muhtaç olmaz. Mal ve kazanca zarar gelmez. 40 gün, günde 8000 defa okuyan ve okuma esnasında tütsü yaparsa bu ismin hadimi ile görüşür.
 • 85 ZÜLCELÂLİ VELİKRÂM
  Zü’l Celali [ Hem büyüklük sahibi hem fazl-i kerem sahibi ]
  Ya Zülcelali Velikram ismini zikreden her isteğine kavuşur. Vesveseden korunur. İşlerin kolaylığı için okunur.Dünya; okuyanın hizmetçisi olur.
 • 86 EL MUKSİT
  Muksit [ Bütün işlerini denk ve birbirine uygun yerli yerinde yapan ]
  Ya Muksit ismini zikreden vesveseden, öfkeden, hiddetten, kalp sıkıntısından, şeytan şerrinden ve vesvesinden emin olur.Vesveseden kurtulmak için okunmalı. Eşler arasını düzeltmek için okunur.
 • 87 EL CÂMİ’
  Cami [ İstediğini istediği zaman istediği yerde toplayan ]
  Ya Cami ismini zikredenin dostları çoğalır, ayrılık ve hasret çekmez. Her maksadına kolayca ulaşır. Dünya ve ahiret saadetine erer. Bir şeyi zayi olan, eşi, hayvanı kaçan; Ya Cami ismini 114 defa okuyup ararsa aradığını bulur.Küsleri barıştırmak içindir.
 • 88 EL ĞANİYY
  Gani [ Çok zengin ve herşeyden müstağni ]
  Ya Ğaniyy ismini zikreden; maddi ve manevi zenginliğe ulaşır, hiç bir şeye muhtaç olmaz. Zenginlerden olur.Büyük servet ve geniş rızık okunur.Hiç bir şeye muhtaç olmaz.Hasta olan eline okur üfler elini ağrıyan yerine koyarsa şifa bulur.
 • 89 EL MUĞNİ
  Muğni [ Dilediğini zengin kılan ]
  Ya Muğni ismini zikreden bütün işlerinde kolaylık bulur. Fakirlikten kurtulur. Rızkı bol, maişesi geniş olur. Her gün zöhre saatinde 1100 defa okuyan ruhi bunalımdan ve fakirlikten kurtulur. Muhtaçlık çekmez.
 • 90 EL MÂNİ’
  Mani [ Birşeyin meydana gelmesine izin vermeyen ]
  Her zarardan emin olur.Her muradına nail olur.Yolculuk sırasında okunursa her türlü bela ve kazalardan uzak olunur.Gelecek zararlardan korunur.
 • 91 Ed DÂRR
  Darr [ Elem ve zarar verecek şeyleri yaratan ]
  Her Cuma gecesi 100 defa okuyan düşmüş olduğu dertten kurtulur.Fakir ve düşkünler bu isme devam etmelidirler.Bu ismi okuyan insanların şerrinden korunur.Zararlı kişinin kahrı için.
 • 92 EN NÂFİ’
  Nafi [ Faydalı şeyleri yaratan ]
  Ya Nafi ismini zikreden güzel bir hayat yaşar. Darlık, hastalık, musibet, stres ve sıkıntılardan kurtulur. Sırlara vakıf olur. Bir hastayı eliyle mesh ettiğinde, o hasta şifa ve afiyet bulur.
 • 93 EN NÛR
  Nur [ Yol gösteren, aydınlatan ]
  Nur Suresini 7 defa okuduktan sonra 1000 defa da bu ismi şerif okunursa okuyanın kalbi ilahi ma'rifet nurlarıyla aydınlanır.
 • 94 EL HÂDÎ
  Hadi [ Hidayet veren, istediği kulunu muradına erdiren ]
  Ya Hadi ismi şerifini Hergün 21 defa okuyan hidayet mertebelerine erişir.Çocukların itaatkar olması için okunur.Rızkını kolay kazanır.Hükmedecek kuvvete erer. Her işinde başarılı olur. Bütün mahlukat itaat eder. Rızkını kolay kazanır.
 • 95 EL BEDî’
  Bedi [ Hayret verici şekilde alemleri yokdan var eden ]
  Kim 70.000 defa okursa her ihtiyacı hasıl olur.70 kere "Ya Bediias'semavati Vel'ard" Duasını okursa işleri kolaylaşır.
 • 96 EL BÂKÎ
  Baki [ Varlığının sonu olmayan ]
  Ya Baki ismini 100 defa okuyan korkudan emin olur.Terettüdlü bir işte akşam ile yatsı arasında 1000 defa okursa Allah ona hayırlı tarafı gösterir.Afet ve belalardan uzak olur.
 • 97 EL VÂRİS
  Varis [ Hakiki malik/sahibi olan ]
  Ya Varis ismini zikreden kişi; mal, mülk ve itibar sahibi olur. İnsanlar arasında nüfuz ve merci sahibi olur. İsteklerine çabuk kavuşur. Kötülüklerden muhafaza olur.
 • 98 ER REŞÎD
  Ya Reşid [ Bütün işleri ezeli takdirine göre yürütüp, dosdoğru bir nizam ve hikmet üzere sonucuna ulaştıran ]
  Ya Raşîd ismini zikredenin ameli kabul görür. Duası, niyazı, yalvarış ve yakarışları kabul olur. Okuyan ıslah olur. Pişman olacağı şeyler yapmaz. İşleri kolaylaşır.
 • 99 ES SABÛR
  Sabur [ Çok sabırlı ].
  Ya Sabur ismi şerifini hasta olan hergün 33 defa okursa şifa bulur.İşlerinde endişeli olan 3000 defa okursa normal bir halde sabırlı olur.Soğukkanlı olur.Kalbi Allah sevgisi ile dolar. Bela, zulüm ve iftiralardan uzak olur.